Smart vannmåling

Våre ultralydbaserte vannmålere basert på en utprøvd teknologi, og representerer neste generasjons smarte vannmåling. Kvalitet er ikke bare en prioritet for oss. Det er grunnlaget i alt vi gjør, og i alle delene til våre vannmåleres levetid, fra idé til de ikke lenger kan benyttes.

Selv om høy nøyaktighet er kjernen i alle våre målere, så tilbyr de mye mer enn bare dataene som du trenger for en nøyaktig fakturering. Og de gjør det fordi vi mener at smartmåling er mer enn bare økt nøyaktighet. Det handler også om økte servicenivå, ta vare på miljøet og spare tid og penger som kan benyttes på andre viktige oppgaver i virksomheten din. Det handler om å ha grunnlaget for å ta de rette valgene og investeringene, og det på dine betingelser.

Hvert medlem av Kamstrups familie med vannmålere er konstruert for å vare. Hver måler gjennomgår en nøye produksjons-, kalibrerings- og testingsprosess for å sikre høyest mulig standard. Kombinert med ultralydteknologien, så betyr det at de er egnet for både vertikal og horisontal montering, og kan plasseres i svært utfordrende forhold.

ALBOA boligorganisasjon, Danmark

"Felles fakturering er ikke det som gjør forbruket ditt mer effektivt. Dette ser vi i boligkomplekser som nå har individuelle vannmålere. Mennesker endrer seg fra å ikke bry seg til å vise stor interesse for det, og de blir mer bevisste på at det koster penger hver gang de åpner en vannkran. Dette er ekte forbrukeratferd."

Borettslaget Gildbroterrasserne, Danmark

"Vi leser av målerne minimum én gang i måneden for å innhente data. På denne måten sikrer vi at eventuelle lekkasjer oppdages svært tidlig. Før fjernavlesingssystemet oppdaget vi ikke mindre lekkasjer i leilighetene før vi utførte den årlige avlesingen"

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6