Water
Akoestische lekdetectie (ALD)
Waterverlies
Non revenue water

Lekdetectie bevordert optimalisatie

Akoestische lekdetectie, Non Revenue Water, verbeterde efficiency

Voor Karlskrona Kommun is smart metering een instrument voor optimalisatie en verbeterde klantenservice. In combinatie met de geïntegreerde akoestische lekdetectie in hun nieuwste meters, ondersteunt het hen nu ook bij het verminderen van het waterverlies.

Digitalisering en klantenservice hebben al jaren de hoogste prioriteit voor Karlskrona Kommun, wat wordt bewezen door hun langdurige samenwerking met Kamstrup. Maar de afgelopen jaren is de gemeente zich steeds meer bewust geworden van de bedreiging die het huidige waterverlies van 16% vormt voor hun toekomstige watervoorziening.

“Waterbesparing was geen prioriteit voor ons, maar de afgelopen vijf jaar hebben we het grondwaterniveau sterk zien dalen. De populatie in Karlskrona blijft groeien en we kunnen niet steeds meer water produceren. Om te waarborgen dat we voldoende blijven hebben, moeten we dus iets doen aan de 700.000 m3 water, die ieder jaar tijdens transport naar onze afnemers verloren gaat”, zegt Helena Olsson, Customer Service Manager.

Dus toen men kennis maakte met Kamstrups oplossing voor akoestische lekdetectie, waarmee efficiënter opsporen van lekkages in huisaansluitingen mogelijk is, zagen ze snel de potentie ervan om hen te helpen bij het optimaliseren van de klantenservice en het verminderen van waterverlies.

“Er lekte al tien jaar 2,5 m3/uur.
Dat is bij elkaar opgeteld ongeveer 219.000 m3 en bij productiekosten van 0,4 EUR/m3, is dat in totaal 86.892 EUR. Dit betekent dat we alleen al aan die lekkage 8.689 EUR per jaar kunnen besparen!”

Johan Georgsson, Karlskrona Kommun

2,5 m3/h 10 jaar lang

Karlskrona Kommun startte begin 2020 met de nieuwe oplossing en momenteel heeft zij ongeveer 700 stuks flowIQ® 2200 meters met geïntegreerde akoestische lekdetectie geïnstalleerd. Volgens Johan Georgsson (Supervisor Customer Service), werkte de gemeente voorheen alleen aan leidingbreuken en grote lekkages op de hoofdleidingen of aan andere zichtbare lekkages. Maar nu al hebben ze diverse lekkages in huisaansluitingen gevonden, sommige verrassender dan andere.

“We hebben tot nu toe 7 lekkages gevonden. De meeste bevonden zich in oude gegalvaniseerde leidingen die roestig waren en vol gaatjes zaten, maar we vonden er ook één in een kunststof leiding van nog maar ongeveer 10 jaar oud.” Deze laatste aansluiting bevond zich in een dorp met een aantal vakantiewoningen en de eigenaar vermoedt dat de lekkage er al vanaf het begin zat als gevolg van een onjuiste installatie. “Er lekte al tien jaar 2,5 m3/uur. Dat is bij elkaar opgeteld ongeveer 219.000 m3 en bij productiekosten van 0,4 EUR/m3, is dat in totaal 86.892 EUR. Dit betekent dat we alleen al aan die lekkage 8.689 EUR per jaar kunnen besparen!”

Johan Georgsson twijfelt of ze zonder de nieuwe meters de lekkages zouden hebben gevonden. “Huisaansluitingen zijn de verantwoordelijkheid van gebouweigenaren, dus we zouden het niet hebben gevonden zonder deze meter. Het gebied is heel droog, rotsachtig en dichtbij de kust, dus het water liep waarschijnlijk gewoon in de zee en zou nooit boven zijn gekomen.”

Belangrijkste highlights van Karlskrona Kommun

Proactieve klantenservice

Afnemers op de hoogte brengen over lekkages in huisaansluitingen is een zeer gewaardeerde aanvulling op de service die Karlskrona Kommun levert. De gemeente gebruikt ook informatiecodes van hun slimme watermeters en meteruitleessysteem READy om afnemers te informeren over bijvoorbeeld leidingbreuken of lekkages achter de meter.

“We bellen wekelijks 4 of 5 huishoudens over lekkages of onregelmatigheden die we in READy hebben gezien. Het blijken vaak doorlopende toiletten, tuinsproeiers of lekkende centrale verwarmingen te zijn,” legt Johan Georgsson uit. Niet gelokaliseerde lekkages binnenshuis kunnen niet alleen leiden tot overmatig hoge waterrekeningen, maar ook tot ernstige gevolgschade. “Een verborgen lekkage, bijvoorbeeld onder de vloer, zal vaak resulteren in sterk verhoogde waterrekeningen, dus afnemers zijn verrast, maar dankbaar als we bellen.” 

Overzicht en voldoening in het werk

Voor Karlskrona Kommun betekent deze nieuwe oplossing dat ze nu werken met lekdetectie op een compleet nieuwe manier; in het veld en op kantoor. “Eerst stonden er 20 tot 30 rode punten op de kaart van Leak Detector, maar we hebben geleerd om uit het patroon af te leiden of het een potentieel lek was of iets anders, zoals een verwarmingsinstallatie of een circulatiepomp en we hoefden nu nog maar 7 adressen te bezoeken,” aldus Helena Olsson.

Momenteel houden zich vier medewerkers bezig met lekkages: twee op kantoor die nauw samenwerken met twee in het veld. De nieuwe oplossing geeft een veel beter overzicht van lekkages. Vanaf het moment van ontdekking, tot ze zijn bevestigd en contact is opgenomen met de afnemer. Dit heeft geresulteerd in een diepgaander begrip van het proces, volgens Johan Georgsson. “Nu zijn mijn collega's op kantoor meer betrokken en hebben ze een beter inzicht, waardoor ze meer voldoening halen uit hun dagelijks werk omdat ze echt een verschil maken.”

In het veld is er een vast aantal stappen om te controleren alvorens de afnemer wordt gebeld. “Als er een potentieel lek wordt ontdekt, gaan we naar het huis toe en luisteren we naar de afsluiters. Als er een geluid is, monteren we een drukmeter aan de zijde van de afnemer en sluiten we de afsluiter. Als de druk afneemt zodra we de afsluiter sluiten, hebben we een bevestigde lekkage op de huisaansluiting en dan praten we met de eigenaren.”

Over het project

  • Jaarlijkse waterproductie: 4,5 miljoen m3
  • Meetpunten: 15.000. Ongeveer 13.000 meters zijn Kamstrup slimme watermeters – waarvan 700 stuks flowIQ®2200 met geïntegreerde akoestische lekdetectie
  • Oplossing: READy drive-by en READy Fixed network
  • Analyse: Leak Detector

Van 16% naar 3% waterverlies

Karlskrona Kommun heeft al geweldige resultaten behaald met haar aanpak van lekdetectie en Johan Georgsson verwacht dat dit nog maar het begin is. “Met deze technologie kunnen we veel meer doen dan we nu doen. Ik verwacht dat ons waterverlies binnen 5 tot 10 jaar daalt naar 2 tot 3%, waardoor we voldoende water zullen hebben.” Minder waterverlies betekent dat er minder energie nodig is om water te produceren en te verpompen, wat extra besparingen oplevert. Het is ook de bedoeling meer te gaan werken met lekdetectie op de hoofdleidingen.

In 2021 zal de gemeente beginnen met vervangen van de resterende meters, zodat heel Karlskrona Kommun kan profiteren van de transparantie die wordt geleverd door flowIQ® 2200. Het doel is dat uiteindelijk het hele voorzieningsgebied wordt gedekt door een draadloos netwerk dat uurwaarden levert om zo verdere optimalisaties mogelijk te maken, inclusief maandelijkse op verbruik gebaseerde facturatie, meting van nachtverbruik, snellere lekdetectie en een nog hoger serviceniveau.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in...