Network Reading

Kiinteä verkko kannattaa valita silloin, kun tarvitaan luotettavaa, nopeaa ja monipuolista lämpöenergiamittarien älymittausta

Ratkaisusi

Kun valitset automaattisen mittarinluennan kiinteän verkon kautta, saat päivä- ja tuntikohtaiset käyttölukemat ja pystyt optimoimaan verkkoa. Lisäksi voit kannustaa asiakkaita seuraamaan energiankulutustaan. Täysin automaattinen verkko tuottaa mittaritietoja tehokkaasti.

Jos siirryt manuaalisesta mittarinluennasta mobiililuentaan, saat älymittareistasi entistä laadukkaampaa tietoa entistä useammin. Voit tarkastella verkkoasi uusin silmin ja hyödyntää tietoja muuhunkin kuin laskutukseen.

Käytännön tasolla

Mittarien etäluennan avulla voit:

  • tunnistaa rakennusten optimointimahdollisuuksia
  • välttää tulonmenetyksiä
  • varmistaa tehokkaan laskutuksen ja budjetoinnin seurannan ja
  • parantaa asiakaspalvelua.

Näin se toimii!

Mittarinluentaa täysin automaattisessa kiinteässä verkossa

Mitä tiheämmin mittarilukemia kerätään, sitä arvokkaampia ne ovat. Tiheästi saatavien tietojen avulla voit paikantaa poikkeamat tarkemmin ja saat verkon optimoinnissa tarvittavaa läpinäkyvyyttä.

Täysin automaattisessa järjestelmässä tietoja voidaan kerätä tiheästi ja analysoida aivan uudella tavalla. Reaaliaikaiset tiedot auttavat myös optimoimaan jakeluverkkoa, kun muun muassa lämpöhäviöt ja vuodot saadaan paikannettua.

Mitä enemmän tietoja saat, sitä enemmän hyödyt verkosta.

Saat lukemia autolla ohi ajaessa ja kiinteän verkon kautta

Yhdistämällä ohiajon ja kiinteän verkon pystyt lukemaan tarvitsemasi tiedot automaattisesti ja pitää silti mobiiliratkaisun käytössäsi.

Tämä sopii parhaiten alueille, joihin on vaikea päästä, tai tilanteisiin, kun energiayhtiösi tarvitsee useammin tarkempia tietoja.

Lisäksi tämä monipuolinen ratkaisu kannattaa valita, kun haluat siirtyä ohiajosta kohti täysin automaattista järjestelmää, mutta et halua tehdä koko siirtymää kerralla.

Mitä enemmän tietoja saat, sitä enemmän hyödyt verkosta.

Skaalautuva ohiajoluentaratkaisu

Pienemmissä projekteissa mittarinluenta mobiililaitteella autosta on yksinkertaista, nopeaa ja edullista 
Mobiiliälymittareillamme voit autosta lukea mittarit nopeasti ja helposti. Tiedonsiirto tapahtuu luotettavalla langattomalla M-Bus-yhteydellä. Mobiililuennalla vähennät mittarinluentaan kuluvaa aikaa, ja se auttaa välttämään virheitä, eikä asiakkaita tarvitse häiritä. Kamstrupin mittarien mobiililuennassa ja kiinteissä verkkoratkaisuissa käytetään samaa tiedonsiirtomenetelmää, joten voit milloin tahansa päivittää autosta luennan kiinteään verkkoratkaisuun. 

Laajenna isompiin projekteihin
Voit laajentaa älymittarien ohiajoluentaratkaisua helposti isompiinkin projekteihin, kun järjestelmä on kertaalleen jo luotu. Valmis perusta helpottaa projektisuunnittelijoiden vaiheittain etenevää työtä, sillä kulutustietoja voidaan lukea ja hyödyntää laskutuksessa samaan aikaan, kun seuraavia vaiheita rakennetaan. Näin tuloja saadaan tasaisesti koko rakennusvaiheen ajan. Kun projekti on valmis, ratkaisua voidaan laajentaa täysin automaattiseksi tai ylläpidetyksi verkkoratkaisuksi.

Etäluenta kaksipisteyhteydellä mobiiliverkossa

Ratkaisun avulla voit lukea MULTICAL 603 ja 803 -mittarien tiedot automaattisesti nykyisessä mobiiliverkossa kaksipisteyhteydellä.

Käyttövalmiin 2G/4G Network Module -palvelun asentaminen on vaivatonta. Tarkasti aikaleimattu tuntikulutus lähetetään READy-järjestelmään.

Kaksipisteyhteys täydentää erinomaisesti kiinteää radioverkkoa, jossa mittareita on hankalasti luettavissa paikoissa, ja sillä voidaan lukea mittarit automaattisesti sitoutumatta infrastruktuuriin.

Älymittarit ja etäluenta

Ota kaikki irti älykkäistä lämpöenergiamittareista ja älyluennasta saaduista tiedoista ja käytä niitä optimoimaan liiketoimintaasi.

Ratkaisu on valmiina. Seuraava askel on sinusta kiinni.

Tanskalainen energiayhtiö digitalisoi kaukolämmön

Tanskalainen Aalborgin kaukolämpöyhtiö toimii tiennäyttäjänä investoimalla skaalattavaan ja innovatiiviseen kaukolämpöprojektiin, jonka päätavoitteina ovat digitalisointi ja toiminnan optimointi. Yhtiö investoi 38 000 älykkääseen lämpöenergiamittariin sekä täysin automaattiseen etäluentajärjestelmään, jotka Kamstrup toimittaa.

Käydään suoraan asiaan

Miten voimme olla sinulle avuksi?

Tarvitsen

Haluan

Haluaisin

1 2 3 4 5 6