Lämpö
Digitalisaatio
Kaukolämpö
Energiatehokkuus

Tanskalainen energiayhtiö digitalisoi kaukolämmön

Älymittarit, digitalisointi, säännöllinen data

Tanskalainen Aalborgin kaukolämpöyhtiö toimii tiennäyttäjänä sijoittamalla kattavaan ja innovatiiviseen kaukolämpöprojektiin, jonka ensisijaisina tavoitteina ovat digitalisointi ja toimintojen optimointi. Sijoitus pitää sisällään 38 000 älykästä lämpöenergiamittaria ja Kamstrupin täysautomaattisen etäluentajärjestelmän.

Aalborgin kaukolämpöyhtiö solmi hiljattain sopimuksen yhdestä Tanskan suurimmista kaukolämpöprojekteista ja on sopimuksen myötä edelläkävijä järjestelmien digitalisoinnin ja uuden ajan energiatehokkaan kaukolämpöjärjestelmän luomisessa. Projektin alkaessa maaliskuussa 2017 Kamstrup toimittaa yhtiölle älymittarit, etäluentajärjestelmän, ohjelmiston sekä datan hostauspalvelun. Kattava järjestelmä avaa Aalborgin kaukolämpöyhtiölle uusia mahdollisuuksia parantamalla toiminnan hyötysuhdetta ja helpottamalla asiakaspalvelua.

”Digitalisointi ei ole mikään itseisarvo. Odotamme sijoituksen pienentävän toimintakustannuksia siten, että se maksaa aikanaan itsensä takaisin. Se on meidän silmissämme aivan yhtä tärkeää. Ensinnäkin uuden, langattoman järjestelmän käyttökustannukset ovat pienemmät, ja toiseksi uskomme asiakaspalvelun nopeutuvan, mikä lisää toimintamme tehokkuutta. 

”Investoinnissa on pohjimmiltaan kyse kaukolämmön toimituksen digitalisoinnista, ja etäluettavien mittarien käyttöönotto on luonnollinen seuraava askel”

Aalborgin kaukolämpöyhtiön hallituksen puheenjohtaja Lasse P. N. Olsen.

Uusi tekniikka on tärkeässä roolissa myös tulevaisuudessa, kun kaukolämmössä siirrytään yhä enenevissä määrin uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen ja tarvitsemme toisaalta entistä enemmän tietoja asiakkaiden kulutuksesta ja toisaalta myös omasta tuotannostamme”, kertoo Jesper Høstgaard-Jensen, Aalborg Varme A/S:n toimitusjohtaja.

Kamstrup toimittaa Aalborgin kaukolämpöyhtiölle mittarien lisäksi myös digitaalisen huippuluokan etäluentajärjestelmän, joka takaa järjestelmän läpinäkyvyyden sekä helpon ja turvallisen datankeruun, mikä tuottaa paljon lisäarvoa paitsi energiayhtiölle myös sen asiakkaille. 

Kaukolämmön merkitys maailmanlaajuisessa energiapolitiikassa on mittava, ja yleinen suuntaus on se, että energiaresursseja halutaan käyttää nykyistä säästeliäämmin. Energiatehokkuuden kasvattaminen edellyttää jakelun läpinäkyvyyttä sekä energian toimittajien että kuluttajien päässä, ja digitalisointi on avainasemassa sen saavuttamisessa.

Tietoja projektista

  • 38 000 älykästä lämpöenergiamittaria 
  • Täysautomaattisen etäluentajärjestelmän

Sinua saattaa kiinnostaa myös…