Radio Mesh Network

Skaalautuva älymittarien radioverkko, joka sopii monipalvelulaitoksille

Tehokkuutta pienillä kustannuksilla

Lämpö- ja jäähdytysenergian sekä veden älykäs mittaus 
Kamstrupin radioverkko on älymittaukseen suunniteltu radioverkkojärjestelmä, joka tukee energialaitosten digitalisaatiota. Kulutusmittareista saatavilla reaaliaikaisilla tiedoilla voidaan tehdä verkkoanalyysejä ja tunnistaa vuotoja.

Älykkäässä radioverkossa energiamittarit toimivat seurantalaitteina, jotka tuottavat energialaitokselle tietoa verkon suorituskyvystä ja energiatehokkuudesta. 

Soveltuu monipalvelulaitoksille
Älymittareiden radioverkkojärjestelmä kerää monikäyttömittareiden tiedot etänä. Tietoja saadaan lämpö- ja jäähdytysenergia- sekä vesi-, kaasu- ja sähkömittareista. Verkko on yhteydessä erityyppisiin ja -mallisiin mittareihin kaksisuuntaisen tiedonsiirtotekniikan avulla.

Skaalautuva ratkaisu
Kamstrupin radioverkko on suunniteltu energia- ja kiinteistönhallintayhtiöille. Verkko on yksinkertainen ja vakaa, ja voit laajentaa sitä aiheuttamatta jakelukatkoksia. Se on hyvin skaalautuva ratkaisu, jonka käyttöön ei juurikaan tarvita työvoimaa.

Ylivertaisen vakaa

Tiedonsiirron automaattinen uudelleenohjaus takaa tehokkuuden. Kamstrupin lämpöenergiamittareissa on radiomoduulit, joilla ne voidaan liittää verkkoon ja etäluenta onnistuu välittömästi. Jokainen mittari toimii verkossa itsenäisinä solmuina, jotka vastaanottavat ja lähettävät tietoja. Jos mittari poistetaan verkosta, verkko uudelleenohjaa tiedonsiirron automaattisesti. Jos verkkoon puolestaan lisätään mittari, se auttaa tiedon uudelleenohjauksessa automaattisesti. Tämä tekee verkosta luotettavan ja varmistaa tietojen keruun.

Älykäs radioverkko on hyvin suorituskykyinen, eikä se häiriinny tiedonsiirtoreittien muutoksista, kuten mittarien lisäämisestä, poistamisesta tai siirtämisestä. Lisäksi Kamstrupin radioverkko kestää häiriöitä ja verkkokatkoksia hyvin, joten sen vakaus ja toimintavarmuus vähentävät hallintakuluja.

Asiakkaidemme kokemuksia

Kamstrup tarjoaa ultraäänimittareita energiankulutuksen mittaukseen. Älykäs lämpöenergian mittaus tuo mukanaan hyödyllisiä toimintoja, kuten mittarien etäluennan, mittarien valvonnan sekä integraation veden ja sähkön mittausjärjestelmien kanssa.

Sukella asiakkaidemme maailmaan ja ammenna innostusta kollegoiltasi, jotka ovat kokeilleet ratkaisujamme ja hyötyneet niistä.

Käydään suoraan asiaan

Miten voimme olla sinulle avuksi?

Tarvitsen

Haluan

Haluaisin

1 2 3 4 5 6