Laadunvalvonta

Periaatteemme 
Tuotamme asiakkaittemme vaatimukset täyttäviä laadukkaita tuotteita, järjestelmiä ja palveluita – nyt ja aina. Varmistamme laadukkaan tuotannon noudattamalla lainsäädäntöä ja riskienhallinnan ohjeistuksia, suorittamalla korjaavia ja ennakoivia toimenpiteitä sekä tehostamalla laatujärjestelmäämme jatkuvasti. Yrityksemme johto osallistuu näihin toimiin aktiivisesti. Koulutamme työntekijöitämme ja muistutamme heitä laadukkaan työnjäljen tärkeydestä. 

Tuotteemme ja palvelumme täyttävät asiakkaittemme tarpeet ja odotukset seuraavilla osa-alueilla:

 • Käyttöarvo
 • Kattavat ratkaisut
 • Tekniikka
 • Muotoilu
 • Tuotteen suorituskyky
 • Virheettömyys
 • Luotettavuus
 • Huollettavuus
 • Elinkaarikustannukset
 • Asiakastuki
 • Ympäristöystävällisuus ja käyttöturvallisuus
 • Akkreditoitu kalibrointi

Kamstrup sai ISO 9001 -sertifikaatin vuonna 1993.

Akkreditoinnit

Kamstrupin sähkö-, vesi-, lämpöenergia- ja jäähdytysenergiamittarien kalibrointilaboratoriolla on tanskalaisen DANAKin myöntämä standardin ISO 17025 mukainen akkreditointi.

DANAK kuuluu Euroopan akkreditointijärjestöön (EA, European cooperation for Accreditation) ja kansainväliseen ILAC-akkreditointiorganisaatioon (International Laboratory Accreditation Cooperation).

DANAK on tanskalainen akkreditointilaitos – jonka on nimittänyt Tanskan liiketoiminnan ja kasvun ministeriön alaisuuteen kuuluva Tanskan turvatekniikan keskus (Safety Technology Authority).

Kamstrup suorittaa sähkö-, vesi-, lämpöenergia- ja jäähdytysenergiamittarien todentamisen ja kalibroinnin näiden akkreditointien perusteella. 

Kamstrupilla on EU:n mittauslaitedirektiivin (MID, 2014/32/EU) moduulin D mukainen akkreditointitodistus ja useiden EU:n ulkopuolisten maiden hallitusten myöntämä todentamislupa.

Käydään suoraan asiaan

Miten voimme olla sinulle avuksi?

Tarvitsen

Haluan

Haluaisin

1 2 3 4 5 6