Yhteiskuntavastuu

Periaatteemme 
Laatimissamme yhteiskuntavastuun periaatteissa määritämme konkreettiset eettiset vaatimukset, joita noudatamme kaikessa toiminnassamme ja yhteistyösopimuksissamme. Käymme läpi nämä periaatteet aina solmiessamme sisäisiä ja ulkoisia sopimuksia.

Kamstrup Liittyi YK:n Global Compact -aloitteeseen tammikuussa 2010. YK:n Global Compact -aloite on maailman suurin yhteiskuntavastuuseen liittyvä hanke. Se kannustaa yrityksiä omaksumaan nämä ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyvät perusperiaatteet sekä tukemaan ja toteuttamaan niitä omassa vaikutuspiirissään.

UN Global Compact -aloitteen mukaisesti sitoudumme kertomaan siitä, kuinka sosiaalinen vastuu toteutuu toiminnassamme. Samalla sitoudumme laatimaan yhteiskuntavastuullisuutemme kehittämissuunnitelman tuleville vuosille.

Käydään suoraan asiaan

Miten voimme olla sinulle avuksi?

Tarvitsen

Haluan

Haluaisin

1 2 3 4 5 6