Ympäristö, energia ja työympäristö

Periaatteemme
Tavoitteemme on pienentää ympäristövaikutustamme liiketoimintatavoitteistamme tinkimättä. Lisäksi Kamstrup panostaa henkilöstönsä terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin.

 

Toimintatapamme:

  • Estämme kielteiset ympäristövaikutukset keskittymällä resurssitehokkuuteen 
  • Estämme onnettomuudet, työtapaturmat ja työn aiheuttamat terveysriskit 
  • Kartoitamme turvallisuusriskit ja niiden seuraukset 
  • Noudatamme lainsäädäntöä, sopimusvelvoitteita ja sisäisiä vaatimuksia.
  • Asetamme jatkuvan kehityksen tavoitteita 
  • Koulutamme työntekijöitämme ja kehotamme heitä osallistumaan ympäristöystävällisyyden ja työympäristön kehittämiseen. 
  • Käsittelemme ympäristöön ja työympäristöön liittyviä asioita avoimesti niin sisäisessä kuin ulkoisessakin viestinnässämme.
  • Minimoimme tuotteittemme, tuotantoprosessiemme ja -laitostemme ympäristövaikutukset ja tuemme näin YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 6 (puhdas vesi ja sanitaatio), 7 (uusiutuva energia) ja 12 (vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto). 
  • Toimimme yhteistyössä Kamstrupin vaatimukset täyttävien alihankkijoiden kanssa. 
  • Varmistamme, että Kamstrupin toimialoilla toimivat henkilöt noudattavat asianmukaista lainsäädäntöä ja Kamstrupin toimintaohjeita. 

Käydään suoraan asiaan

Miten voimme olla sinulle avuksi?

Tarvitsen

Haluan

Haluaisin

1 2 3 4 5 6