Fjernkonfigurering

Forestil dig, at forsyningsselskabets varmemålere kunne konfigureres med nye indstillinger tilpasset det aktuelle behov – helt uden logistiske udfordringer eller direkte adgang til målerne, og uden at påvirke legale registre, måleraflæsninger eller kontrollen med netværket.

Forestil dig, at målerens log kunne udlæses, så unormale forbrugsmønstre kunne undersøges nærmere – uden at forstyrre forbrugeren unødigt.

Med den nye 2–vejs radiokommunikation i MULTICAL® 403 og et READy-fjernaflæsningssystem er det nu muligt at fjernkonfigurere ultralydsvarmemålerne og udlæse loggen uden direkte adgang til installationen. Opdag mulighederne med fleksibel og nem fjernkonfigurering af varmemålere – og spar både forsyningen og forbrugerne for unødigt besvær.

kamstrup multical 403 intelligent varmemåler

Fleksibilitet

Nu er det kun nødvendigt med én type varmemåler på lager. Med MULTICAL® 403 kan alt fra flowmålerens placering i frem- eller returløb til energienhed, skæringsdatoer og meget mere konfigureres individuelt fra målerens fronttaster direkte på installationsstedet. 

Du kan derfor nøjes med et mindre lager og spare ressourcer, der tidligere blev brugt på planlægning.

Fuld fleksibilitet
MULTICAL® 403 kan udstyres med et udvalg af avancerede kommunikationsmoduler. Kamstrup tilbyder moduler med Modbus, BACnet, M-Bus, Wireless M-Bus og analoge udgange. Med kombinationen af målerens meget hurtige integrationstid og modulernes optimerede strømforbrug får du adgang til opdateret og meget hyppige målerdata. Når M-Bus anvendes, opnår måleren en batterilevetid på op til 16 år med en måleraflæsning via modulet hvert 10 sekund.

Med separate softwareopdateringer af henholdsvis måleren og modulet kan du opdatere dem, efterhånden som nye muligheder og udfordringer opstår uden at påvirke de legale registre.

kamstrup multical 403 intelligent varmemåler

Den lette vej til fjernaflæsning af dine varmemålere

Det populære aflæsningssystem, READy, er det perfekte valg til MULTICAL® 403 varmemålere, som tilbyder fuld support for fjernaflæsning. Det giver dig hurtig adgang til forbrugsdata samt mulighed for at anvende målerdata til analyse og optimering af dit ledningsnet.

Med et READy-netværk, overføres data automatisk fra målerne og direkte til værket på dags- eller timebasis. Herefter kan du nemt analysere dine data i det enkle og intuitive PC program, READy Manager.

De indsamlede målerdata kan bruges til mere end korrekt afregning. De giver dig også øget viden om forbrug, mulighed for at analysere forbrugsmønstre og meget mere. READy Manager giver dig også adgang til de værktøjer du skal bruge for at omsætte dén viden til konkrete forbedringer og energioptimeringer.

Fra antagelse til viden

Ry Varmeværk, Danmark

I takt med byens hastige udvikling – blandt andet med flere nybyggerkvarterer – havde Ry Varmeværk brug for detaljeret viden om trykket ude i sit ledningsnet. Med Kamstrups tryksensorer får værket præcise data, de kan bruge til at træffe de rigtige valg om dimensionering og renovering af sine rør.

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6

You might also be interested in...