Høst fordelene ved intelligent vandmåling

MULTICAL® 21 er en ultralydsvandmåler optimeret til måling af husholdningsforbrug. I modsætning til traditionelle mekaniske målere er MULTICAL® 21 en statisk måler, der er beskyttet mod indtrængende vand og ikke har nogen bevægelige dele. Den opretholder derfor en høj og stabil præcision i hele sin levetid på op til 16 år. MULTICAL® 21 har en meget lav fejlmargin, en præcision, der er førende i branchen, og et optimalt lavt startflow, der sikrer, at selv det mindste forbrug måles præcist. 

MULTICAL® 21 har indbygget kommunikation, og fjernaflæsningen håndteres let via enten en drive by-løsning eller et fast netværk. Dermed kan du signifikant mindske tiden, der bruges på dataindsamling, og du undgår tidskrævende opfølgninger på manglende eller upræcise aflæsninger. Det er let at komme i gang med fjernaflæsningen, og du kan udvide eller opgradere dit system afhængigt af udviklingen i dine behov.

Intelligente alarmer fra ultralydsvandmåleren giver mulighed for at opdage lækager og brud eller andre uregelmæssigheder, f.eks. manipulationsforsøg eller tilbageløb, hurtigt og effektivt. Dette begrænser vandspildet og eventuelle følgeskader og baner vejen for en mere proaktiv kundeservice.

Hvis du ønsker at komme i gang med mere avancerede dataanalyser, leverer MULTICAL® 21 også grundlaget for timeberegninger af vandspildet i alle dine distrikter.

Intelligent design og automatisk produktion

MULTICAL® 21 er lavet af 100 % miljøvenligt og holdbart kompositmateriale. Vandmåleren er helt vandtæt og kan monteres uden risici for indtrængende vand eller kondens i displayet. Vores høj-automatiserede produktionsproces sikrer konsistent kvalitet og hygiejniske, præcist kalibrerede målere.

Ønsker du at vide mere?

Klik nedenfor for at finde og downloade datablade, installations- og betjeningsvejledninger, tekniske beskrivelser, brochurer m.m.

Intelligent vandstyring giver energigevinst på 15%

Skanderborg Forsyningsvirksomhed har en ambitiøs vision om at være det mest moderne vandselskab i Danmark inden 2017.

For at nå det mål skulle der udvikles nye processer, som optimerer og effektiviserer det daglige arbejde, samtidig med at de kunne understøtte bestræbelserne på at gøre den strategiske vision til virkelighed. Som et naturligt første skridt på vejen til målet investerede Skanderborg Forsyningsvirksomhed i nye intelligente vandmålere fra Kamstrup.

80 % af målerne aflæses automatisk af skraldebiler

Langeland Forsyning, Danmark

Langeland Forsynings opfindsomme kombination af fjernaflæsningssystemet READy og øens skraldebiler betyder, at bilerne aflæser godt 80 % af målerne helt automatisk. Det har resulteret i store tidsbesparelser og nye muligheder for optimering af både drift og kundeservice.

Hold styr på dine målerdata

Dine intelligente målere kan fjernaflæses med vores READy-system. Håndteringen af dine målere og målerdata foregår i READy Manager. Du får hurtig og nem adgang til de forbrugsdata, der skal bruges til korrekt og præcis fakturering, samt til data, som kan bruges til at reducere uafregnet vand, optimere driften og forbedre kundeservice.               

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6