Intelligent vandstyring giver energigevinst på 15%

Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Intelligent måling understøtter Skanderborg Forsyningsvirksomheds moderniseringsmål

Fordele på bundlinjen med målere fra Kamstrup

Skanderborg Forsyningsvirksomhed har en ambitiøs vision om at være det mest moderne vandselskab i Danmark inden 2017.

For at nå det mål skulle der udvikles nye processer, som optimerer og effektiviserer det daglige arbejde, samtidig med at de kunne understøtte bestræbelserne på at gøre den strategiske vision til virkelighed. Derudover blev der sat øget fokus på at sikre den bedste service til forbrugerne. Som et naturligt første skridt på vejen til målet investerede Skanderborg Forsyningsvirksomhed i nye intelligente vandmålere fra Kamstrup.

Cost-benefit-analyse viser stærkt reducerede omkostninger

Forud for valget, gennemførte Skanderborg Forsyningsvirksomhed en grundig cost-benefit-analyse, hvor de vurderede mekaniske vandmålere overfor målere uden bevægelige dele – også kaldet statiske vandmålere.
Installationsomkostningerne ved målerudskiftninger er de samme uanset målertype. Den centrale forskel mellem mekaniske og statiske vandmålere ligger derfor i indkøbsprisen og driftsomkostningerne.

Statiske intelligente målere har en højere indkøbspris, men giver til gengæld en besparelse på driftsomkostningerne. 
Og da driftsomkostningerne kommer igen år efter år, giver investeringen i intelligent måling Skanderborg Forsyningsvirksomhed fordele på bundlinjen over en længere årrække.
”På trods af en højere pris pr. vandmåler sparer vi penge i det lange løb”, siger Jens Bastrup, CEO hos Skanderborg Forsyningsvirksomhed. ”Besparelserne opnår vi primært gennem indsamling af data og en længere levetid på vandmåleren, som igen reducerer de omkostninger, vi har til udskiftning af målere."

”Dataindsamling i realtid tegner et klarere billede af vandforbruget. Det giver mulighed for at optimere forsyningen og reducere energiforbruget og dermed CO2-udledningen. I alt har vi været i stand til at reducere energiforbruget med 15 procent på vores største vandværk. Skalerer man det op på landsplan, ville den opnåede energibesparelse for den samlede vandforsyning svare til en mellemstor by som Skive" 

- Jens Bastrup, Administrerende direktør fra Skanderborg Forsyningsvirksomhed.

Mangelfulde data med traditionelle målere

Forud for investeringen i de intelligente målere var Skanderborg Forsyningsvirksomhed afhængige af, at kunderne selv aflæste deres målere korrekt og rettidigt. Det gav grobund for fejl, som gjorde de indsamlede data mangelfulde. Denne dataindsamlingsmetode gav desuden ikke den information om vandforbrug og vandspild, som var nødvendig for at kunne evaluere og optimere driften.

Fjernaflæsning sikrer gennemsigtige data

Skanderborg Forsyningsvirksomheds intelligente MULTICAL® 21 vandmålere aflæses via drive-by radioteknologi. Det giver flere fordele. Forsyningsvirksomheden er ikke tvunget til at stole på, at forbrugeren aflæser måleren korrekt. Det er heller ikke nødvendigt at forstyrre forbrugeren for at indhente forbrugsdata. Når Skanderborg Forsyningsvirksomhed vil indsamle målerdata, behøver de kun at køre forbi det hus, hvor måleren sidder. Så bliver målerens data automatisk indhentet og overført til deres faktureringssoftware.
Skanderborg Forsyningsvirksomhed sparer på den måde både tid og penge i forhold til at skulle sende breve til forbrugerne, når de skal aflæse deres målere. Det reducerede papirforbrug er også til gavn for miljøet. Udover at det er lettere at hente forbrugsdata hjem, er de indsamlede data også langt mere detaljerede end dem, forbrugeren selv ville kunne levere. Der bliver indsamlet information om lækager, sprængninger, højeste og laveste flow, og med den information kan Skanderborg Forsyningsvirksomhed forstå forbrugernes vandforbrug og vaner og dermed forberede sig på fremtiden.
”Intelligent måling hjælper os med et af vores fokusområder, nemlig kundetilfredshed. Vi kan hjælpe vores kunder med at opdage lækager, og derved hjælpe dem til både at mindske deres vandforbrug og at spare penge,” siger Bastrup. 
Sammen med Kamstrup undersøgte Skanderborg Forsyningsvirksomhed, hvordan de kunne få mest mulig ud af de data, der kommer ud af den intelligente måling – både når det kommer til kundetilfredshed og optimeret ydeevne. På den måde kom løsningen til gavn for både Skanderborg Forsyningsvirksomhed, forbrugerne og miljøet.

”Vi kan hjælpe vores forbrugere med at opdage lækager, og derved hjælpe dem til at mindske deres vandforbrug og spare penge.”