Udgået produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Gå til dokumentation

Relaterede produkter ({{ totalProducts }})

Én måler. Mange anvendelsesområder.

Vælg din branche og opdag, hvordan innovative Kamstrup-målerløsninger kan hjælpe med at understøtte din forretning.

Forsyningsselskaber

Høst fordelene ved intelligent vandmåling

MULTICAL® 21 / flowIQ® 210X er en ultralydsvandmåler optimeret til måling af husholdningsforbrug. I modsætning til traditionelle mekaniske målere er MULTICAL® 21 / flowIQ® 210X en statisk måler, der er beskyttet mod indtrængende vand og ikke har nogen bevægelige dele. Den opretholder derfor en høj og stabil præcision i hele sin levetid på op til 16 år. MULTICAL® 21 / flowIQ® 210X har en meget lav fejlmargin, en præcision, der er førende i branchen, og et optimalt lavt startflow, der sikrer, at selv det mindste forbrug måles præcist.

MULTICAL® 21 / flowIQ® 210X har indbygget kommunikation, og fjernaflæsningen håndteres let via enten en drive by-løsning eller et fast netværk. Dermed kan du signifikant mindske tiden, der bruges på dataindsamling, og du undgår tidskrævende opfølgninger på manglende eller upræcise aflæsninger. Det er let at komme i gang med fjernaflæsningen, og du kan udvide eller opgradere dit system afhængigt af udviklingen i dine behov.

Intelligente alarmer fra ultralydsvandmåleren giver mulighed for at opdage lækager og brud eller andre uregelmæssigheder, f.eks. manipulationsforsøg eller tilbageløb, hurtigt og effektivt. Dette begrænser vandspildet og eventuelle følgeskader og baner vejen for en mere proaktiv kundeservice.

Hvis du ønsker at komme i gang med mere avancerede dataanalyser, leverer MULTICAL® 21 / flowIQ® 210X også grundlaget for timeberegninger af vandspildet i alle dine distrikter.

Intelligent design og automatisk produktion
MULTICAL® 21 / flowIQ® 210X er lavet af 100 % miljøvenligt og holdbart kompositmateriale. Vandmåleren er helt vandtæt og kan monteres uden risici for indtrængende vand eller kondens i displayet. Vores høj-automatiserede produktionsproces sikrer konsistent kvalitet og hygiejniske, præcist kalibrerede målere.

Ejendomsadministration

Intelligent vandmåler designet til høj præcision og ro i sindet

Vi forstår, at ejendomsadministratorer har brug for driftssikker, præcis vandmåling for at begrænse omkostningerne og optimere forbruget. Men vi ved også, at de har behov for et højt serviceniveau for at kunne undgå potentielle risici og gøre forbrugerne glade.

MULTICAL® 21/ flowIQ® 210X er en ultralydsmåler med et brancheførende lavt startflow på 2 liter i timen, der sikrer, at selv den sidste dråbe måles. Selv ved meget lave flowhastigheder. Den har ingen bevægelige dele, der er udsat for slitage eller kræver en bestemt installation, så den opretholder en meget høj præcision gennem hele sin levetid på op til 16 år.

Med intelligente alarmer gør MULTICAL® 21/ flowIQ® 210X det let at detektere lækager, brud og andre uregelmæssigheder, så du kan begrænse risikoen for vandspild og skader på bygninger og personlige ejendele. Den overvåger også omgivelsernes og vandets temperatur, så du kan forudse potentielle risici for brud som følge af frost eller gør dig i stand til at opdage ændringer i vandkvaliteten.

Læs mere

Industriel ledelse

Smartere indsigter og mere intelligente alarmer til en mere bæredygtig forretning

Virksomheder har brug for indsigt i deres vandforbrug, så de kan reagere for at optimere omkostningerne og skabe mere bæredygtige forretningspraksisser. Det er afgørende, at de har en målerløsning, der kan sikre intelligente alarmer og data, så de kan foretage de rette valg og investeringer.

MULTICAL® 21/ flowIQ® 210X er en ultralydsmåler, der sikrer superhøj præcision ned til sidste dråbe. Dens indbyggede fjernaflæsningskapacitet giver mulighed for sikker og let fjernaflæsning uden ekstra tilføjelser og kan fjerne besværet ved manuel dataindsamling og opfølgninger på manglende eller upræcise aflæsninger. Intelligente alarmer gør det let og effektivt at detektere lækager, brud og andre uregelmæssigheder, så du kan begrænse risikoen for vandspild og skader på bygninger og personlige ejendele.

Læs mere

Rådgivende ingeniører

Imødekom enhver udfordring med intelligent vandmåling

Alle ingeniørprojekter er unikke og kræver pålidelige løsninger, der er fleksible, præcise og langtidsholdbare.

MULTICAL® 21/ flowIQ® 210X er en ultralydsmåler, der er designet til at sikre præcise målinger og klare barske omgivelser i op til 16 år. Dens indbyggede fjernaflæsningskapacitet giver mulighed for sikker og let fjernaflæsning og fjerner behovet for manuel dataindsamling og opfølgninger på manglende eller upræcise målinger. Intelligente alarmer gør det let og effektivt at detektere lækager, brud og andre uregelmæssigheder, mens avancerede overvågningsfunktioner hjælper med at opdage ændringer i vandkvaliteten og mindske potentielle risici for brud på grund af frost.

Læs mere

Intelligent vandstyring giver energigevinst på 15%

Skanderborg Forsyningsvirksomhed har en ambitiøs vision om at være det mest moderne vandselskab i Danmark inden 2017.

For at nå det mål skulle der udvikles nye processer, som optimerer og effektiviserer det daglige arbejde, samtidig med at de kunne understøtte bestræbelserne på at gøre den strategiske vision til virkelighed. Som et naturligt første skridt på vejen til målet investerede Skanderborg Forsyningsvirksomhed i nye intelligente vandmålere fra Kamstrup.

80 % af målerne aflæses automatisk af skraldebiler

Langeland Forsyning, Danmark

Langeland Forsynings opfindsomme kombination af fjernaflæsningssystemet READy og øens skraldebiler betyder, at bilerne aflæser godt 80 % af målerne helt automatisk. Det har resulteret i store tidsbesparelser og nye muligheder for optimering af både drift og kundeservice.

Hold styr på dine målerdata

Dine intelligente målere kan fjernaflæses med vores READy-system. Håndteringen af dine målere og målerdata foregår i READy Manager. Du får hurtig og nem adgang til de forbrugsdata, der skal bruges til korrekt og præcis fakturering, samt til data, som kan bruges til at reducere uafregnet vand, optimere driften og forbedre kundeservice.

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6