Udgået produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Gå til dokumentation

Relaterede produkter ({{ totalProducts }})

Én måler. Mange anvendelsesområder.

Vælg din branche og opdag, hvordan innovative Kamstrup-målerløsninger kan hjælpe med at understøtte din forretning.

Forsyningsselskaber

Præcis vandmåling med mere

Præcis måling af erhvervs- og industrikunders forbrug er afgørende for at mindske det tilsyneladende vandtab i kommercielle og industrielle installationer. Erhvervskunder udgør oftest kun en lille procentdel af et forsyningsselskabs kundebase, men en erhvervskunde bruger til gengæld markant mere vand end den gennemsnitlige private husholdning.

Kommercielle og industrielle kunders forbrugsmønstre varierer ofte mellem lave og høje flowhastigheder. Kamstrups flowIQ® 3100 vandmåler anvender en tovejs ultralydsmåle-metode til at sikre, at forbruget i erhverv og industri altid måles præcist. Da den ikke har nogen bevægelige dele og dermed ingen risiko for slitage, opretholder måleren en høj og stabil præcision gennem hele dens levetid.

Mere end bare forbrugsmåling
Målerens intelligente alarmer gør dig i stand til hurtigt og effektivt at opdage brud, lækager eller andre uregelmæssigheder som f.eks. tilbageløb eller forsøg på manipulation af måleren. Dette begrænser vandspildet samt eventuelle følgeskader på distributionsnettet.

Holdbar, vandtæt konstruktion
flowIQ® 3100 er konstrueret med et hus af kompositmateriale oven på en flowdel lavet af messing eller rustfrit stål. Huset er IP68-klassificeret, hvilket betyder, at måleren kan installeres og forblive nedsænket i vand uden risiko for fugtindtrængning i målerens display eller indvendige komponenter.

Ejendomsadministration

Sikker, hurtig og præcis vandmåling

Ejendomsadministratorer har brug for intelligent, præcis vandmåling for at sikre, at de kan undgå lækager og brud, reducere omkostningerne, optimere forbruget og minimere vandspildet.

flowIQ® 3100 er en ultralydsmåler til måling af forbruget af koldt vand. Med sin integrerede fjernaflæsningskapacitet giver flowIQ® 3100 mulighed for nøjagtig fjernaflæsning uden ekstra tilføjelser. Det gør dataindsamlingen sikker, hurtig og ligetil. Med en vifte af intelligente alarmer er det let at detektere lækager, brud, tørre målere, tilbageløb og forsøg på manipulation, så du kan begrænse risikoen for vandspild og skader på bygninger. Den overvåger omgivelsernes og, ved de mindste målere, også vandets temperatur. Dermed kan du forudsige risici for brud og lækager og blive alarmeret om eventuelle ændringer i vandkvaliteten.

Læs mere

Industriel ledelse

Intelligens og præcision som standard

Virksomheder har brug for bedre indsigt i deres vandforbrug for at optimere omkostningerne og skabe mere bæredygtige forretningspraksisser. Det er afgørende, at de har en målerløsning, der kan sikre en lang levetid og give nyttig information om fejl via alarmer og data, så de kan træffe de rette valg og mindske risiciene.

flowIQ® 3100 er en ultralydsmåler til måling af forbruget af koldt vand i kommercielle og industrielle bygninger, hvor forbruget ofte veksler mellem høje og lave flowhastigheder. Med et meget lavt startflow og ingen bevægelige dele, der kan udsættes for slitage, opretholder den samme superhøje præcision gennem sin 16 år lange levetid. Med en vifte af intelligente alarmer er det let at detektere lækager, brud, tørre målere, tilbageløb og forsøg på manipulation, så du kan begrænse risikoen for vandspild og skader på bygninger. Den overvåger også omgivende temperaturer og, ved de mindre målertyper, også vandets temperatur, så du kan forudse potentielle risici for brug ved temperaturer under 0 grader, eller opdage ændringer i vandtemperaturen, der kan forårsage en forringet vandkvalitet.

Læs mere

Rådgivende ingeniører

Avanceret vandmåling til øget kontrol

Ingeniørprojekter kræver unikke løsninger, der kan sørge for sikkerhed, præcision og lang levetid. Derfor bliver vi ved at udvikle teknologisk førende vandmålerløsninger, der hjælper vores kunder med at klare en hvilken som helst udfordring.

flowIQ® 3100 er skabt til kommercielle og industrielle anvendelser og leverer præcise ultralydsmålinger og en række intelligente funktioner, så en bred vifte af situationer og udfordringer kan klares.

Med de integrerede aflæsningsmuligheder er der mulighed for fjernaflæsning, så dataindsamlingen bliver sikker, hurtig og ligetil. Og med et meget lavt startflow og ingen bevægelige dele, der kan udsættes for slitage, opretholder den samme superhøje præcision gennem sin 16 år lange levetid. Intelligente alarmer gør det let at detektere lækager, brud, tørre målere, tilbageløb og forsøg på manipulation, så du kan begrænse risikoen for vandspild og skader på bygninger.

Læs mere

Intelligent vandstyring giver energigevinst på 15%

Skanderborg Forsyningsvirksomhed har en ambitiøs vision om at være det mest moderne vandselskab i Danmark inden 2017.

For at nå det mål skulle der udvikles nye processer, som optimerer og effektiviserer det daglige arbejde, samtidig med at de kunne understøtte bestræbelserne på at gøre den strategiske vision til virkelighed. Som et naturligt første skridt på vejen til målet investerede Skanderborg Forsyningsvirksomhed i nye intelligente vandmålere fra Kamstrup.

80 % af målerne aflæses automatisk af skraldebiler

Langeland Forsyning, Danmark

Langeland Forsynings opfindsomme kombination af fjernaflæsningssystemet READy og øens skraldebiler betyder, at bilerne aflæser godt 80 % af målerne helt automatisk. Det har resulteret i store tidsbesparelser og nye muligheder for optimering af både drift og kundeservice.

Hold styr på dine målerdata

Dine intelligente målere kan fjernaflæses med vores READy-system. Håndteringen af dine målere og målerdata foregår i READy Manager. Du får hurtig og nem adgang til de forbrugsdata, der skal bruges til korrekt og præcis fakturering, samt til data, som kan bruges til at reducere uafregnet vand, optimere driften og forbedre kundeservice.

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6