Måling af vandforbrug i erhverv og industri

Præcis måling af erhvervs- og industrikunders forbrug er afgørende for at mindske det tilsyneladende vandtab i kommercielle og industrielle installationer. Erhvervskunder udgør oftest kun en lille procentdel af et forsyningsselskabs kundebase, men en erhvervskunde bruger til gengæld markant mere vand end den gennemsnitlige private husholdning.

Kommercielle og industrielle kunders forbrugsmønstre svinger ofte mellem lave og høje flowhastigheder. Kamstrups flowIQ® 3100 vandmåler anvender en tovejs ultralydsmåle-metode til at sikre, at forbruget i erhverv og industri altid måles præcist. Da den ikke har nogen bevægelige dele, opretholder måleren en høj og stabil  præcision gennem hele dens levetid.

Mere end bare forbrugsmåling
Målerens intelligente alarmer gør dig i stand til hurtigt og effektivt at opfange brud, lækager eller andre uregelmæssigheder som f.eks. tilbageløb eller forsøg på manipulation af måleren. Dette begrænser vandspild samt eventuelle følgeskader på distributionsnettet. 

Robust og vandtæt konstruktion
flowIQ® 3100 er lavet med målerrør af messing eller rustfrit stål og er IP68-typetestet, hvilket betyder, at den kan installeres og forblive nedsænket i vand uden risiko for fugtindtrængning i måleres display eller indvendige komponenter.

Vil du vide mere?

Klik nedenfor for at finde og downloade datablade, installations- og betjeningsvejledninger, tekniske beskrivelser, brochurer m.m.

Intelligent vandstyring giver energigevinst på 15%

Skanderborg Forsyningsvirksomhed har en ambitiøs vision om at være det mest moderne vandselskab i Danmark inden 2017.

For at nå det mål skulle der udvikles nye processer, som optimerer og effektiviserer det daglige arbejde, samtidig med at de kunne understøtte bestræbelserne på at gøre den strategiske vision til virkelighed. Som et naturligt første skridt på vejen til målet investerede Skanderborg Forsyningsvirksomhed i nye intelligente vandmålere fra Kamstrup.

80 % af målerne aflæses automatisk af skraldebiler

Langeland Forsyning, Danmark

Langeland Forsynings opfindsomme kombination af fjernaflæsningssystemet READy og øens skraldebiler betyder, at bilerne aflæser godt 80 % af målerne helt automatisk. Det har resulteret i store tidsbesparelser og nye muligheder for optimering af både drift og kundeservice.

Hold styr på dine målerdata

Dine intelligente målere kan fjernaflæses med vores READy-system. Håndteringen af dine målere og målerdata foregår i READy Manager. Du får hurtig og nem adgang til de forbrugsdata, der skal bruges til korrekt og præcis fakturering, samt til data, som kan bruges til at reducere uafregnet vand, optimere driften og forbedre kundeservice.

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6