READy Network Reading

Vink farvel til manuelle aflæsninger og få dine data til både afregning og avanceret dataanalyse automatisk

kamstrup ready automatisk aflæsning af vandmåler
kamstrup ready automatisk aflæsning af vandmåler

Automatisk måleraflæsning

Hyppige måleraflæsninger øger den potentielle værdi af dine målerdata. Og jo oftere du aflæser dine målere, jo mere værdi vil du kunne skabe med hensyn til at optimere din drift.

Udover at sikre fair og korrekt afregning gør et netværk dig også i stand til driftsoptimere gennem nær-realtids-analyse af vandspildet og trykket i distributionsnetværket.

kamstrup ready automatisk aflæsning af vandmåler

Netværksetablering

Ved at installere en eller flere faste dataindsamlingsenheder i dit forsyningsområde kan du aflæse målere og sensorer automatisk og få data og information om infokoder eller alarmer på dagsbasis, timebasis eller med 5-minutters intervaller afhængig af dit behov.

En dataindsamlingsenhed består af en eller to antenner, som opfanger målernes signaler. Antennen er forbundet med en koncentrator, der så overfører dine data til READy Manager, som er et tilhørende datahåndteringssystem, der holder styr på dine data og gemmer dem til videre brug.

Det er nemt at installere dataindsamlingsenheder og etablere et netværk – men du kan også overlade det til os.

kamstrup ready automatisk aflæsning af vandmåler

Den lette vej til fjernaflæsning

Det behøver ikke at være svært at komme i gang med fjernaflæsning. Med et READy fjernaflæsningssystem kan du vinke farvel til manuelle aflæsninger, indberetning over nettet og estimerede beregninger. Nu kan du selv aflæse forbrugsdata automatisk uden at skulle forstyrre forbrugerne.
kamstrup ready fjernaflæsning af vandmåler

Hold styr på dine data

Håndteringen af dine målere og målerdata sker i READy Manager. Du får nem adgang til dine data og en bred vifte af af værktøjer, som giver dig overblikket over dine målerdata og hjælper dig med at udnytte dem. Forbrugsdata kan eksporteres til dit afregningssystem eller en e-mail-adresse efter behov, enten manuelt eller via automatisk styring.

READy Manager har en enkel brugergrænseflade med en startskærm og ikonbaseret navigation, der gør programmet intuitivt og enkelt at bruge. For at få overblik over forbrug og andre parametre i forskellige dele af dit distributionsnetværk, kan du gruppere dine målere i READy Manager. Du kan gruppere dem geografisk eller et oprette grupper med kunder, hvor du gerne vil følge forbruget tæt.

kamstrup ready fjernaflæsning af vandmåler

Oppegård Kommune aflæser deres målere med et READy netværk

Nem måleraflæsning, nye muligheder for netværksoptimering og forbedret kundeservice var hovedårsagerne bag Oppegård kommunes beslutning om at opgradere til en fremtidssikret og netværksbaseret intelligent måleløsning fra Kamstrup.

”Med online aflæsning af intelligente vandmålere kan vi opfange lækagerne i forskellige områder mere systematisk, og det vil gøre os i stand til at stoppe dem mere effektivt.” Hossein Karganrood, rådgiver hos Oppegård Kommune.

Få mest muligt ud af dine data

Værdien af dine data fra intelligente målere dækker over meget mere end korrekt afregning. Med de rigtige værktøjer kan du omsætte dine målerdata til viden, du kan handle på.

Tag det næste skridt og udnyt dit netværk fuldt ud med Kamstrups analyseværktøj til vandforsyninger: Water Intelligence og Incidents. Med dem kan du gå fra at forestille dig “Hvad nu hvis” til at vide “Sådan gør jeg”.

Dine målerdata organiseres, visualiseres og analyseres automatisk, så du får et samlet overblik over dit distributionsnetværk og den nødvendige viden til effektivt at målrette din indsats.

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6