Fem sikkerhedsprincipper

Vi har defineret fem sikkerhedsprincipper, som vi altid anvender som udgangspunkt, når vi udvikler løsninger. Principperne sikrer, at løsningerne er i overensstemmelse med kravene, og at data håndteres fortroligt. 

 
 

Datakryptering

Alle målere har individuelle krypteringsnøgler til at beskytte data fra måler til indsamlingsenhed og fra indsamlingsenhed til server. Disse må ikke overføres via almindelig tekst i e-mails, USB-nøgler eller lignende. Derfor har vi metoder til sikker udveksling af krypteringskoder med vores kunder, så krypteringskoderne ikke ender i de forkerte hænder.

Data opbevares og dekrypteres udelukkende bag firewalls og i datastyringssystemet for at garantere den datasikkerhed, som lovgivningen kræver.

Rollebaseret adgang

Datasikkerhed er ikke alene et teknisk spørgsmål. Det handler også om interne processer. Det betyder blandt andet, at der er forskel på, hvem der har brug for at se og håndtere hvilke data i systemet, og hvornår det skal gøres. Derfor gør vores systemer det let at håndtere roller og rettigheder og udføre de nødvendige restriktioner, som kræves af dig for at overholde GDPR.

Logning af aktiviteter

Et vigtigt element i datasikkerhed er den menneskelige faktor – eftersom ingen kæde er stærkere end det svageste led. Derfor sikrer aktivitetslogs og sporbarhed i vores løsninger fuld transparens, så du ved,præcist hvilken bruger der har gjort hvad hvornår. På den måde kan du altid leve op til dit dokumentationsansvar.

Flere sikkerhedslag

Vores systemer har flere lag af funktioner og kontroller, der øger sikkerheden. Dermed kan et potentielt sikkerhedsbrud isoleres til en enkelt del eller komponent i systemet, eftersom flere sikkerhedslag er lagt ind mellem de enkelte lag. Dette mindsker de potentielle skader.

Nødplan

Vi forsøger altid at være foran de it-kriminelle. Hvis der alligevel skulle et sikkerhedsbrud, har vi en nødplan til at sikre, at både du og vi hurtigt kommer op at køre igen. Det indebærer en række klare trin for, hvordan vi opdager sikkerhedsbrud, afdækker omfanget af hændelsen og kontakter de personer, der kan være berørt. Dermed kan du stole trygt på, at vi altid er forberedt.