Vand
Akustisk lækageovervågning (ALD)
Vandspild

Intelligente vandmålere revolutionerer vandforsyningen i Krapkowice

”Vi opnåede imponerende resultater helt fra projektets start. Efter den første aflæsning med de nye intelligente vandmålere fandt vi med det samme en lækage, vi havde brugt lang tid på at lede efter.”

– Jerzy Delewicz, Vice President for direktionen i Krapkowice Vandværk

Besparelser: ca. EUR 13.455 om året

Forbrug om natten reduceret med 9 m3/t

Udfordringen:

Vanskelig lækagesøgning medførte betydeligt vandspild

Polen har længe haft en omstridt historie i forbindelse med sin vandinfrastruktur, og det berører stadig forsyningen af mere vand. Især vandspild er fortsat en udfordring for vandværker som det i Krapkowice, da den eneste måde at identificere skjulte vandlækager på har været overfladevand, hvor rapporter om trykfald blev analyseret, og sanitære kanaler og regnvandskanaler blev undersøgt.

Det gjorde det til en ganske dyr og tidskrævende opgave at finde lækager, og processen strakte sig over alt fra flere dage til flere år. Metoderne til lækagesøgning førte ikke altid til noget, og selv med de typiske tegn på lækager kunne de være nærmest umulige at finde.

”Potentielle lækager blev markeret af systemet til overvågning af en zones forbrug. Lækager kunne ikke ses før dagen efter, da de blev registreret på grund af et øget vandforbrug om natten. At finde en lækage i marken krævede brug af støjloggere, korrelatorer og geofoner”, forklarer Jerzy Delewicz, Vice President for direktionen i Krapkowice Vandværk. Han fortsætter: 

”Vi flyttede et dusin støjloggere rundt til forskellige regioner hver dag, og det var yderst tidskrævende og dyrt. Især fordi sådanne tests ikke altid førte til positive resultater.”

Løsningen:

”At tage skridtet fuldt ud” ved at udskifte alle vandmålere

For at komme udfordringerne med vandforsyning til livs valgte vandværket en ny intelligent vandmåler fra Kamstrup med fjernaflæsning og analyseværktøjer.

Det, der overbeviste Jerzy Delewicz om løsningen fra Kamstrup, var holdbarheden og ingen mekaniske elementer, hvilket tilsikrer nøjagtighed i hele målerens levetid på 15 år. Selvom han håbede, at målerne ville være effektive, var han oprindeligt skeptisk over for løsningen. Heldigvis kunne Kamstrups salgsrepræsentanter overbevise ham om fordelene.

Se mere
Luk

”For at opsummere bestemte jeg mig for at ’tage skridtet fuldt ud’ og udskiftede alle vandmålere med intelligente vandmålere, der havde akustisk lækageovervågning, og indførte samtidig et fjernaflæsningssystem, der er designet til analyse af lækager i netværket”, siger Jerzy Delewicz.

Det viste sig at være en god beslutning at udskifte alle målere og indføre et nyt målrettet program til lækageovervågning i hele distriktet. Det har sikret, at alle potentielle lækager i distriktet opdages hurtigere og derfor også håndteres hurtigere. I det lange løb sparer det vandværket og borgerne i distriktet vand, energi og penge.

Øjeblikkelig succes med ny løsning til lækageovervågning

Løsningen består af 4.405 flowIQ® 2200 intelligente vandmålere fra Kamstrup med akustisk lækageovervågning, hvor alle defekte målere blev udskiftet. Ud over målerne blev seks koncentratorer til fjerndataindsamling installeret, mens andre målere aflæses af en drive-by-løsning. Vandværket valgte også at implementere Kamstrups måleraflæsningsløsning READy til at tilgå forbrugsdata og derefter bruge Leak Detector til at analysere dem.

Løsningen har allerede bevist, at den er nyttig, og at det er en god investering. Vandværket havde længe haft mistanke om, at der var en lækage i en af distriktets zoner. I fire måneder havde det dog ikke været muligt for feltmedarbejderne at lokalisere den.

Søgningen omfattede teams med 3 personer, der arbejdede om natten. Det anslås, at der blev brugt 40 arbejdstimer på at søge, og når man lægger det antal kilometer til, som to biler kørte, og prisen for leje af støjloggere, anslås omkostningerne til at søge efter bare denne ene lækage, uden held, at beløbe sig til cirka EUR 1.282.

Vandværket håbede på at kunne finde praktiske måder at spare penge på og begyndte derfor at udskifte vandmålerne i den zone, hvor de havde mistanke om, at lækagen befandt sig – Otmęt. Som Jerzy Delewicz siger:

”Efter at have installeret omkring 600 af i alt 4.405 målere fik vi øjeblikkeligt et dusin notifikationer om forhøjede støjniveauer efter den første aflæsning. Vi brugte dem, der opstod tæt på hinanden, til at udvælge et område med omkring 100 målere, som blev testet med en korrelator.”

Teamet kunne bekræfte flere lækager, da de udførte testen med korrelatoren. Én af dem befandt sig i det PVC-rør, der tilslutter et flerfamiliehus i et boligområde til vandforsyningen. Lækagen blev opdaget lige bag skydeventilen ved tilslutningen til forsyningsnettet, og det var grunden til, at den havde været svær at lokalisere uden akustisk lækagesøgning. Lækagen blev repareret dagen efter.

Den intelligente måleløsning med akustisk lækageovervågning giver mulighed for, at vandværket kan målrette søgningen til specifikke lokationer, og dermed sikres en effektiv brug af ressourcerne. Effektiv lækageovervågning gør det også hurtigere for Krapkowice Vandværk at identificere rørsektioner, der skal udskiftes, at optimere vedligeholdelsesprocessen og at reducere det antal timer, der bruges til manuel søgning.

Det tager ikke længere måneder men blot tre dage at reducere vandspild

Tid spiller en yderst vigtig rolle i forbindelse med lækager. Jo hurtigere en lækage lokaliseres, jo hurtigere kan der træffes foranstaltninger til at forhindre vandspild og andre udfordringer. Derfor er én af de primære fordele ved den nye løsning muligheden for at angive den oprindelige lokation for en lækage dagen efter dens forekomst. Det lader sig gøre, fordi løsningen fjernaflæser de fleste af vandmålerne dagligt og giver vandværket nye data hver dag. Derved gøres overvågningen nem, automatisk og mindre tidskrævende.

Af den grund har vandværket også et nyt mål for deres effektive vandsystem, som handler om, hvor lang tid det må tage at lokalisere og reparere en lækage:

”Det tager os ikke længere mere end tre dage at finde lækagerne. Det, at vi har reduceret registreringen af lækager fra flere måneder og i ekstreme tilfælde år til bare tre dage, er et fantastisk resultat for os. Af den grund har vi oplevet og vil fortsætte med at opleve store besparelser med hensyn til penge og vand”, forklarer Jerzy Delewicz.

For yderligere at understrege, hvordan tid er afgørende i forbindelse med administrationen af vandspild, blev der ved førnævnte lækage pumpet mindst 19,8-21,6 m3/t vand hver nat, indtil vandværket lokaliserede lækagen fire måneder efter, at der opstod mistanke om den. I dagene efter reparationen faldt minimumflowet om natten til 10,8-12,6 m3/t, hvorved forbruget om natten blev reduceret med 9 m3/t. Sammen med den ekstra fordel, de oplevede i og med, at dykpumperne kunne slukkes i tre til fire timer om natten, mens den tidligere nedetid ikke oversteg 1,5 time, beløber de årlige besparelser sig til omkring EUR 13.455.

Det geniale ved det enkle

Kamstrups vandmålere består af en enhed til ultralydsmåling med mulighed for fjernaflæsning og har et batteri med en levetid på 15 år samt et akustisk modul, der muliggør registrering af lækager nær enheden. Alt i alt en meget praktisk og effektiv løsning til forvaltning af vand og reducering af vandspild. Og med de aktuelle resultater drager Krapkowice Vandværk allerede fordel af at have investeret i nye, intelligente vandmålere.

Jerzy Delewicz forklarer vandværkets plan om at eliminere flere af de registrerede lækager i nær fremtid:

”Vi har i alt 29 vandmålere med støjniveauer over 40 enheder. Vi har én mere bekræftet lækage, som vi har planer om at fjerne inden længe.”

På trods af den oprindelige skepsis er Jerzy Delewicz positivt overrasket over resultaterne og beskriver løsningen som ”en kombination af en vandmåler og en støjlogger, som er genial i sin enkelthed.”

Jerzy Delewicz håber, at andre vandværker i Polen vil blive inspireret af Krapkowice vandværk og indføre innovative, intelligente løsninger i deres netværk. Han mener, at det vil bidrage til at forbedre vandforsyningsnettet i stort omfang og vil være et skridt i den rigtige retning frem mod at løse nogle af Polens udfordringer med vand.

Luk

Om projektet:

  • Tidslinje: Marts til juni 2022: Levering af vandmålere. Juni 2022: Levering af aflæsningsudstyr
  • Målepunkter: 4.405 intelligente Kamstrup flowIQ® 2200-vandmålere med akustisk lækageovervågning
  • Løsning: AMR – READy Fixed Network med daglige værdier, hosting og support
  • Analyse: Leak Detector

Få mere at vide om akustisk lækageovervågning

Identificer og bekræft potentielle lækager, inden de udvikler sig til brud. Med akustisk lækageovervågning kan du overvåge stik- og jordledninger i dit forsyningsområde for potentielle lækager.

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6

Relaterede kundecases