Söderhamn Nära sparer kunder for vandskade

”Akustisk lækageovervågning hjalp os med at identificere lækager fra dag et.”

– Henrik Inancsi, Måleransvarlig hos Söderhamn Nära

20 % vandspild hvert år

>100 lækager opdaget

Udfordringen:

Uopdagede rørlækager medfører skader og vandspild

Hvert år forsvinder 400.000 m3 vand på vej til Söderhamn Näras kunder – det svarer til et vandspild på 20 %. At finde lækagerne var tidligere en dyr, tidskrævende indsats på må og få, der kunne tage alt fra dage til år. Når ingeniørerne havde mistanke om en lækage, måtte de lytte til hver enkelt ventil og manuelt lukke områder et ad gangen for at få bekræftet deres antagelser.

Områder med plastikrør er særligt problematiske. ”Man kan ikke høre lækagen med vores traditionelle udstyr, så medmindre vandet kommer op til overfladen, er lækagen stort set umulig at finde,” siger Henrik Inancsi, Måleransvarlig hos Söderhamn Nära.

Løsningen:

Akustisk lækageovervågning opdager lækager præcist

I dag anvender Söderhamn Nära AB de intelligente målere flowIQ® 2200 kombineret med analyseværktøjet Leak Detector til at identificere og bekræfte potentielle lækager. Den intelligente måleløsning med akustisk lækageovervågning giver mulighed for en målrettet indsats på specifikke lokationer, hvilket sikrer en effektiv brug af ressourcerne. Indtil nu har de fundet mere end 100 lækager i stikledninger eller inde i boliger og ejendomme i Söderhamn alene.
Se mere
Luk

Hvordan kan Leak Detector hjælpe din drift?

Leak Detector er blevet en del af Söderhamn Näras daglige drift. Projektleder Robin Lindberg og måleransvarlig Henrik Inancsi har i øjeblikket 15-20 adresser på deres observationsliste, hvor de følger støjniveauet tæt. Indtil nu har de nye målere fundet mere end 100 lækager i stikledninger eller inde i boliger og ejendomme i Söderhamn.

”I begyndelsen undersøgte vi alle målere, der registrerede en uventet lyd. Men vi har lært at skelne mellem de forskellige støjmønstre og kan nu fastslå, om det faktisk er en lækage eller noget andet, f.eks. en varmepumpe eller affugter,” siger Robin.

Færre skader på ejendomme og unødvendige vandudgifter 

Nogle kunder er skeptiske til at starte med, fordi de ikke har bemærket noget usædvanligt, men når de indser, hvad der kunne være sket, ringer de ofte tilbage og siger ”tak!”.

“Indtil nu har vi foretaget omkring 60 opkald om lækager, løbende toiletter og åbne haveslanger – alt sammen baseret på infokoder fra READy eller støjmønstre i Leak Detector. Vi har hjulpet vores kunder med at forhindre skader på ejendomme på grund af en langvarig lækage, og vi har hjulpet dem med at undgå at betale enorme vandregninger for det lækkende vand,” siger Henrik.

Første lækage fundet efter én time

Robin og Henrik fandt deres første lækage efter blot en times arbejde med Leak Detector. Da de ankom på adressen, lyttede de på ventilen, og da de lukkede den, forsvandt lyden.

”Ifølge korrelationsmåleren var lækagen 4 meter fra væggen,” siger Robin.  ”Størrelsen af lækagen kunne have været betydelig, da den ligger midt i byen og tæt på vandreservoiret, hvor vandtrykket er højt.”

Fuld værdi af data

Söderhamn Näras mål er at få timebaserede målinger fra alle målere og tilføje distriktsmålere, så de kan implementere yderligere analyser inden for 3 til 4 år. Når alle målere leverer timedata, vil den store mængde data skabe et langt bedre grundlag, ikke bare for lækageovervågning og kundeservice, men også for vedligehold og asset management-investeringer.

”Jo flere målere vi installerer, desto mere får vi at vide om trends og årstidsmæssige variationer, og desto mere effektivt vil systemet blive,” tilføjer Robin. ”Dermed får vi fuld værdi af vores data. Vi er et lille forsyningsselskab, så vi må tage det trin for trin, men vi er helt sikkert på rette spor.”

Luk

“Ikke alene bidrager vi til at forhindre potentiel ejendomsskade som følge af en langvarig lækage – vores kunder undgår også at betale for vand, de ikke bruger. Det skaber gode kunderelationer, som er så vigtige for os.”

– Henrik Inancsi, Måleransvarlig hos Söderhamn Nära AB

Gå i dybden med detaljerne i Leak Detector

Lokaliser lækager på stik- og jordledninger samt distributionsledninger baseret på data om akustisk støj.

Vil du gerne vide mere om akustisk lækagesøgning med vores løsning?

Kontakt vores eksperter, der kan hjælpe med at fastslå, om det er det rette værktøj til dine udfordringer med vandtab.

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6

Relaterede kundecases