Vand
Nøjagtighed
Målerhåndtering og databehandling

Forstå din vandmålers nøjagtighed

Vandmåleren er nøglen til at fakturere forsyningsselskabets serviceydelser og produkter korrekt, og derfor er det vigtigt at vide, hvad der påvirker målerens nøjagtighed – og især også hvad der ikke gør.

Indenfor vandmåling bliver dynamikområdet sommetider forvekslet med præcision, så målere med et højt dynamikområde anses for at være mere nøjagtige end målere med et lavt dynamikområde. Selvom dynamikområdet er relateret til præcision, er der ikke en direkte sammenhæng mellem de to begreber.

Rent faktisk siger dynamikområdet ikke nødvendigvis noget om en målers faktiske målekapacitet. For at kunne træffe kvalificerede valg i forbindelse med investering i vandmålere og opnå størst mulig værdi herfra, må du kigge udover dette ene aspekt og se det store billede.

Præcision i praksis

En måler med et lavere dynamikområde kan faktisk være mere nøjagtig end en måler med et højere dynamikområde.

For at vurdere præcision korrekt, bør du derfor se ud over dynamikområdet og også kigge på start flow, nøjagtighed inden for den maksimalt tilladte fejlmargin og måleteknik.

Dynamikområdet har ikke højeste prioritet hos Kamstrup, når vi udvikler og producerer vandmålere. Vores målere har derfor ikke nødvendigvis det højeste dynamikområde på markedet. I stedet sikrer vi en meget høj præcision ved hjælp af en robust konstruktion og streng komponenttolerance, databaseret kalibrering og justering og løbende test af målerne i tre flowrater.

Det behøver ikke være svært at forstå målerpræcision. Hvis dynamikområdet er en vigtig parameter for dig, bør du også relatere målerens fejlmargin til forbrugsprofiler (hvordan dine kunder bruger vand) for at bestemme den reelle betydning.

Men hvis et lavt flow er det, der betyder mest for dig, bør du tage et kig på den faktiske måleteknik og målerens levetid.

Hvordan vandmålerens dynamikområde påvirker reverificeringen

Før en vandmåler tages i brug, skal den verificeres i henhold til nationale eller internationale retningslinjer for at sikre en høj og ensartet præcision. I nogle lande kræves det derudover, at alle eller et udvalg af målerne reverificeres med et givent interval for at sikre, at de opretholder den samme ensartede præcision gennem hele levetiden.

Men hvordan påvirker vandmålerens dynamikområde reverificeringen, og hvorfor kan det være sværere at reverificere en måler med et højere dynamikområde?

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6