Vand
Akustisk lækageovervågning (ALD)
Digitalisering
Driftseffektivitet

Kom fremtiden i møde med ultralydsvandmålerteknologi

At være klar til fremtidens vandforsyning indebærer, at du bruger den bedste vandmåler. Når teknologien hurtigt ændrer sig, er det, der plejede at være godt, ikke længere godt nok. Nu er det tid til at sige farvel til mekaniske vandmålere – og goddag til intelligente ultralydsvandmålere og fordelene ved ægte digitalisering.

Ultralydsprincippet og dets fordele

Måleteknologi baseret på ultralydsprincippet er uden tvivl en af de mest pålidelige teknologier inden for statisk måling. Der er ingen bevægelige dele, hvilket sikrer høj præcision uden besvær og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse. En Kamstrup-løsning vil overalt i verden bestå af ultralydsmålere og et digitalt fjernaflæsningssystem, hvilket gør det til en effektiv intelligent målerløsning.

Se videoen for yderligere detaljer om, hvordan ultralydsprincippet fungerer, og hvordan det løser manglerne i traditionel måling.

Derfor slår ultralydsmålere mekaniske målere

Mekaniske målere har længe været det foretrukne valg for mange. Men med digitaliseringen opstår et øget behov for kommunikation og forbindelsesmuligheder. Ultralydsmålere har ingen bevægelige dele i modsætning til deres mekaniske modstykker. Det gør dem mere holdbare og sikrer en stabilt høj præcision gennem deres levetid. Ultralydsmålere giver et klart billede af netværksdata og en nøjagtig afregning. Til forskel fra mekaniske målere har ultralydsmålere også fjernaflæsningskapacitet, uden tilføjelsen af ekstra enheder.

Det gør dataindsamlingen hurtigere og forbedrer ressourcefordelingen, idet fejlaflæsninger og opfølgninger undgås. På den måde sparer du tid og penge, der kan bruges på at indhente indsigtsfulde data, der gør dig i stand til at levere en bedre service til dine kunder. Intelligente alarmer i ultralydsmålere gør det effektivt at opdage lækager, brud og tilbageløb, hvilket nedsætter mængden af uafregnet vand i dit forsyningsnetværk og forhindrer tabt indtjening.

Præcisionen i ultralydsvandmålere

Ultralydsmåleren har ingen bevægelige dele og bliver derfor i mindre grad påvirket af slitage. Det betyder, at den opretholder en høj og stabil præcision i hele sin levetid og dermed giver mulighed for korrekt afregning og bedre datakvalitet.

Fjernaflæsning

Fjernaflæsning af ultralydsvandmåleren kan reducere dataindsamlingstiden fra adskillige uger til et par timer. Det baner vejen for præcise data, bedre ressourcefordeling og forbedret kundeservice.

Ultralydsteknologi hjælper med at reducere vandspildet

Intelligente alarmer i ultralydsvandmåleren giver mulighed for en effektiv lækageovervågning og reducerer mængden af uafregnet vand – for jo hurtigere en lækage opdages og stoppes, desto mindre er vandspildet.

Omstillingen til statiske vandmålere er allerede i gang

Klar til at tale om ultralydsmåling?

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6