Vand
Akustisk lækageovervågning (ALD)
Målerinstallation
Vandspild

Ny innovation gør Nodavas organisation mere effektiv

Akustisk lækageovervågning, vandspild

I de senere år har digitale vandmålere revolutioneret metoderne til at opdage vandlækager. Nodava er et af flere kommunale vand- og spildevandsselskaber, der har investeret i digitale vandmålere fra Kamstrup. Hundreder af lækager er blevet opdaget, og organisationen er blevet mere effektiv.

Nu kan Nodavas medarbejdere sove trygt

Nodava (Norra Dalarna Vatten og Avfall) er ansvarlig for vandforsyningen i kommunerne Mora, Orsa og Älvdalen. Vi mødte Eric Westlund, der har arbejdet for Nodava i mere end otte år, hvor ansvaret for forsyningens vandmålere har været en af hans hovedopgaver.

”Da jeg begyndte at arbejde her, havde vi en formular til lækageovervågning og udførte alle vores opgaver manuelt. Vi besøgte vandværk, lukkede ventiler og gennemsøgte enorme områder for at finde mistænkte lækager. Det var en ineffektiv, dyr proces, som to eller tre medarbejdere stod med om natten,” fortæller Erik. Så da vi blev bekendt med Kamstrups digitale vandmålere for fire år siden, blev jeg nysgerrig efter at finde ud af, hvordan de kunne udfordre vores traditionelle metoder.

Efter at have købt 200 målere fra Kamstrup og testet dem i mindre skala indså Nodava hurtigt, hvordan målerne kunne strømline driften. I dag har virksomheden installeret omkring 3.500 digitale vandmålere fra Kamstrup i sit forsyningsområde Indtil nu har målerne hjulpet dem med at finde cirka 50 lækager inden for både den offentlige vandforsyning og den private service.

”Jeg går meget op i at sikre et højt niveau af kundetilfredshed. Nu kan vi levere bedre service til vores kunder og samtidigt hjælpe dem med at reducere omkostningerne,”

Eric Westlund, kundeservicemedarbejder, Nodava

Vandmålere hjælper Nodava med at arbejde mere proaktivt

Nodava har udnyttet de nye innovationer til at udvikle metoder, der gør det let for dem at opdage lækager i distributionsnettet. Kamstrups målere opfanger lyde, der indikerer afvigende akustiske mønstre i rørene. Men hvordan anvendes denne teknologi af folkene i organisationen?

”Nu starter jeg hver dag med at analysere værdierne i Kamstrups målerdatasystem READy og analyseværktøjet Leak Detector, der rapporterer afvigelser i vores vandforsyningsnetværk. Det giver mig et godt overblik over omfanget og gør det lettere at allokere ressourcer internt,” forklarer Eric. Ved at opdage lækager i realtid sikres det, at vores mest vitale råvare ikke går til spilde, samtidig med at vi reducerer vores energi- og produktionsomkostninger.

Den 1. juni fik Erik nye opgaver hos Nodava, hvilket måske vil indebære endnu mere ansvar for lækageovervågning i regionen. Eric håber også, at han vil kunne koncentrere sig endnu mere om at analysere data i fremtiden og være et tandhjul i maskinen i forhold til at gøre organisationen mere proaktiv.

Nodava i store træk

En digital proces detekterer lækager, inden vi eller offentligheden gør det.

Lækager både før og efter vandmåleren kan blive dyre for ejendomsejere og private enkeltpersoner. Men med den nye teknologi kan Nodava identificere og afhjælpe lækagerne hurtigt. Og nogle gange så hurtigt, at kunderne aldrig opdager, at de har haft en lækage. Eric fortæller om en opdaget lækage:

“En morgen, da jeg åbnede READy, så jeg, at et brud på et rør havde medført en lækage på 650 liter vand i timen. Da jeg kunne se, at lækagen var i en husstand tæt på kontoret, tog jeg selv derover for at kigge på det. Kunden blev overrasket, da jeg mødte op – han mente ikke at have nogen lækage. Men det viste sig, at han havde to rum fyldt med vand i sin kælder. Vaskemaskinen havde lækket vand hele natten, men da lækagen blev fundet hurtigt, kunne det hurtigt afhjælpes.”

Takket være den nye teknologi er det blot en af flere lignende oplevelser, Erik har haft.

”Jeg går meget op i at sikre et højt niveau af kundetilfredshed. Nu kan vi levere bedre service til vores kunder og samtidigt hjælpe dem med at reducere deres omkostninger,” siger Erik stolt.

Eric mener, at Kamstrups fremtidssikrede løsning er sin vægt værd i guld

Ikke alene kan Nodava forbedre sin service og kundetilfredshed. Målerne gør det også muligt at reducere vandforbruget. Eller, som Erik siger, “vores mest vitale råvare”. I dag vurderes det, at omkring 28 % af alt vandet i Mora ikke når hele vejen frem til hanerne. Men Eric forestiller sig, at hans strategiske arbejde kan reducere vandspildet til under 20 %.

“Dette projekt er sin vægt værd i guld. Det er helt tydeligt en fremtidsorienteret løsning, der vil hjælpe os med at etablere et mere pålideligt og holdbart drikkevandssystem i regionen.

Om projektet

  • Nodava er ansvarlig for vandforsyningen i kommunerne Mora, Orsa og Älvdalen
  • Projektet rapporterer til Mora Kommune.
  • Mora har 6200 målere, hvoraf 2300 er flowIQ2200 med lækageovervågning, 1300 er MC21 og 2600 er mekaniske målere
  • READy drive-by og READy Netværk
  • Leak Detector

Du er måske også interesseret i ...