Vand
Lækageovervågning

Mindre spild, mere tryghed

Overvågning, der betaler sig selv

Vandspild i ledningsnettet er et vigtigt indsatsområde for varmeværkerne. Vand er en dyrebar ressource, som kan og skal måles så præcist som muligt. Derfor er nedbringelse af vandspild en nødvendig.

Dette stiller krav til varmeværkerne om at gå nye veje, for at støtte op om den grønne omstilling, samtidig med at dække driftsomkostningerne. Uidentificerede lækager og brud, er nogle af de mest almindelige årsager til vandspild.

Et moderne lækovervågningssystem gavner både det lokale vandmiljø og forbrugersikkerheden. Samtidig kan et lækovervågningssystem forbedre varmeværkets bundlinje, da det effektiviserer arbejdsgange og holder driftsudgifterne nede.

Innovativ lækageløsning

Øget fokus på måling, effektivisering og overvågning, har fået det samlede vandforbrug i Danmark til at falde markant, og det er lykkes med at nedbringe vandspildet i distributionsnettet betydeligt. 

Med muligheden for at identificere lækager med en innovativ lækovervågnings løsning fra Kamstrup, får dit forsyningsselskab de informationer der er nødvendige for at vide, hvor der skal prioriteres reparationer og udskiftninger. 

Udover den direkte besparelse der opnås gennem driftsfordele, bevirker den øgede forbrugersikkerhed, at de fleste forsikringsselskaber giver en væsentlig rabat på rørskadeforsikringen. Med en lækageløsning opnås derfor både øget miljøbeskyttelse, god økonomi samt mindre spild, mere tryghed.

Kamstrup tilbyder innovativ lækovervågning i både varme-, køle- og koldtvandssystemet. Løsningen giver mulighed for værdifulde informationer om lækager og brud i netværket, hvilket både giver varmeværket og den private forbruger en lang række fordele.

Permanent driftsovervågning

Korrekt måling af forbrug er en nødvendighed. Derfor er der fastlagt grænser for de maksimalt tilladte fejl. Det er vigtigt at målere ikke overskrider disse grænser - både for varmeværkets og forbrugerens skyld. 

Traditionelt set anvendes stikprøveudtagning til kontrol af målersikkerheden. Den teknologiske udvikling har givet anledning til nemmere og mere fleksible former for kontrol af målersikkerheden. Permanent driftsovervågning er et eksempel på denne udvikling.

Lær mere om hvordan Kamstrups permanente driftsovervågnings løsninger kan hjælpe dit varmeværk med at sikre høj målersikkerhed - til gavn for både varmeværket og forbrugeren. 

Vores kunders succeshistorier

Automatisk besked om brud og lækager, forbedring af det lokale vandmiljø og øget forbrugersikkerhed. Dette er bare nogle af fordelene vores kunder har haft ved en lækageløsning fra Kamstrup. Derudover giver systemet mulighed for driftsfordele og en forbedret bundlinje.

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6