De fleste forsikringsselskaber giver en væsentlig rabat på rørskadeforsikringen, hvis forsikringskunden har en Kamstrup-DanTaet-løsning.

Innovativ lækageløsning

Fjernvarme med intelligent læksikring

Thisted Varmeforsyning leverer varme til over 5.000 forbrugere og regnes blandt de mest moderne forsyningsselskaber, når det gælder nye teknologiløsninger.

Varmeværket følger en ambitiøs strategi om intelligent energistyring med det formål at øge energieffektiviteten og holde driftsudgifterne nede. Derfor har Thisted Varmeforsyning valgt at investere i en innovativ løsning, der består af 5.000 MULTICAL 601 / 602 fjernaflæste varmemålere i et radionetværk. En større del af målerne er med lækageovervågning samt et automatisk læksikringsssystem.

Og netop for at opgradere lækagebeskyttelsen indførte Thisted Varmeforsyning derfor den kombinerede Kamstrup-DanTaet løsning.

Kamstrup-Dantaet løsning forbedrer lækagesikkerhed

Systemet fra Kamstrup-Dantaet giver Thisted Varmeforsyning en lang række driftsfordele. Forsyningsselskabet modtager automatisk en alarm i tilfælde af sivninger eller rørbrud, og systemet spærrer omgående af for installationen. Med overvågningssystemet kan Thisted Varmeforsyning desuden reducere

fjernvarmespædevandet og afsløre, hvis der påfyldes råvand. Læksikringssystemet gavner derfor både det lokale vandmiljø, forbrugersikkerheden og varmeværkets bundlinje, da det effektiviserer arbejdsgange og holder driftsudgifterne nede.

Den øgede forbrugersikkerhed betyder sågar, at de fleste forsikringsselskaber giver en væsentlig rabat på rørskadeforsikringen, hvis forsikringskunden har en Kamstrup-DanTaet-løsning.

“Det her system er en del af vores automatiseringsstrategi, som er med til at
gøre Thisted Varmeforsyning til en virksomhed med et højt serviceniveau.”

Lars Andersen, Afdelingsleder, Thisted Varmeforsyning

Forbedret energieffektivitet

Stort besparingspotentiale i afkøling

En særlig udfordring og forudsætning for at opnå en høj effektivitet i varmenergiforsyningen er at maksimere afkølingen. En forbedret afkøling på blot 1 grad celsius for hele varmeforsyningen i Thisted vil betyde en samlet besparelse på kr. 750.000 årligt. For at opnå en bedre afkøling besluttede Thisted Varmeforsyning derfor at udfase alle varmevekslere og erstatte dem med direkte varmeforsyning

og samtidig tilbyde kunderne en ekstra sikkerhed ved at supplere med læksikring.

Varmevekslere er ikke specielt energieffektive. Tværtimod forårsager varmeveksleren typisk et varmetab på 5-7 grader celsius, fordi den kontrolleres manuelt og stilles uhensigtsmæssig af kunden. Det resulterer ofte i en dårlig afkøling, fordi for varmt vand sendes tilbage.

Ekstra sikkerhed for kunderne

“Det er et meget effektivt system, som giver mulighed for at tilbyde kunderne en ekstra sikkerhed oven i, at vi sørger for en mere energieffektiv forsyning. Da det første anlæg blev installeret i april 2012 lukkede systemet straks for vandet, og vi antog, at der var tale om en systemfejl. Men der var faktisk en lækage.”

Lars Andersen

Thisted Varmeforsyning

Løsning:

  • 5.000 varmemålepunkter
  • Varmemålere MULTICAL 601 og 602
  • Fjernaflæsning via Radio Mesh-netværk og GPRS
  • Kamstrup-DanTaet-løsning – Automatisk læksikring
  • Intelligent lækovervågning

Tidsramme: 2009-2014