Bimåling
Vand
Køling
El
Varme
Lovgivning

Klar til GDPR?

Bliv klogere på hvordan den nye Persondataforordning skærper kravene til datasikkerhed. Og hvordan den øger det ansvar, du skal løfte i kraft af dit arbejde med forbrugsaflæsning.

Hvad handler det om og hvor ligger ansvaret?

Siden maj 2018, da den nye persondataforordning trådte i kraft, skal du som ejendomsadministrator i højre grad forholde dig til, hvordan du indsamler, beskytter og håndterer dine lejeres data. Med andre ord skal du som led i dit arbejde med forbrugsaflæsning kunne dokumentere sikkerheden i dine måleløsninger, og hvordan du og din leverandør arbejder med datasikkerhed.

Ifølge forordningen skal databeskyttelse og sikkerhed være tænkt ind i en måleløsning fra start. Dét gør det fristende at tro, at din leverandør bærer ansvaret for datasikkerhed. Og det gør han – også – men som led i dit arbejde med forbrugsaflæsning er du ansvarlig for, at dine løsninger lever op til forordningen. Derfor skal du vide, hvad du skal spørge din leverandør om for at sikre din drift, og hvad du skal svare, hvis lejere spørger om deres datasikkerhed.

Hvad gør Kamstrup?

For at sikre at vores måleløsninger altid kan levere data, som både er fortrolige og ikke mindst i deres oprindelige form, udvikler og designer vi dem med afsæt i følgende sikkerhedsprincipper:

Et fælles ansvar

Som led i dit arbejde med forbrugsaflæsning er du ansvarlig for indsamling, beskyttelse og behandling af lejeres data. Derfor er det vigtigt, at du er klædt på til at besvare, hvordan jeres målerløsning er sat op og ikke mindst sikret. Det bliver du ved at stille spørgsmål til din leverandør og insistere på åbenhed.

Som leverandør har vi nemlig ansvaret for de løsninger, vi udvikler, drifter og hoster for kunder verden over. Så gennemsigtighed er en medicin, vi gerne selv tager. En Kamstrup-løsning er sikker. Det står vi gerne på mål for.

 

Spørgsmål du bør stille dine leverandører

Hvordan skal jeg overfor lejere forklare, at deres målerdata er beskyttet?

Hvordan håndterer I individuel kryptering og krypteringsnøgler?

Kan I dokumentere sikkerheden i jeres systemer?

Hvordan arbejder I løbende med datasikkerhed?

Hvordan styrer I rettigheder i systemet og logger, hvem der gør hvad?