Bimåling
Energieffektivitet
Intelligent måling
Bæredygtighed

Nye krav. Nye muligheder.

For nogle, betyder EU’s nye Energieffektiviseringsdirektiv en mulighed for forandring for den individuelle måling i beboelsesejendomme. Andre ser det som øget kompleksitet i allerede travle arbejdsdage.

Uanset perspektiv, vil EED fra Oktober 2020 forandre den måde, du arbejder med håndtering af varme og varmt vand på. På den korte bane og på den lange bane. Hos Kamstrup er vi her for de, der ser udfordringer, og for de, der ser muligheder. For de små forandringer og de store forbedringer, Faktisk er vi her for hvert et skridt af din EED-rejse.

Datoer, du skal huske

Vi ved, at forbrugsmåling blot er én af mange opgaver, du tager hånd om i dit arbejde med ejendomsadministration. Så hvorfor ikke – netop af dén grund – gøre måling nemt for dig selv og samtidig leve op til kravene i det nye Energieffektiviseringsdirektiv?

Nogle ser det nye direktiv som en mulighed for at løfte deres hidtidige måling til at møde fremtiden. Andre, på den anden side, ser det som endnu en kompleksitet i hverdagen. Uanset, hvordan du ser på det, vil EED drive forandring indenfor særligt tre områder:

• Fjernaflæste målere
• Dataindsamling og afregning
• Beboerinformation og handling

Ambitionen bag direktivet er, at intelligente målere giver beboere bedre indsigt i eget forbrug og dermed motiverer til bedre forbrugsmønstre ift. varme og varmt vand. Alt sammen for at spare ressourcer – økonomiske såvel som miljømæssige.

Det betyder, at EED både giver anledning til at komme i gang og til at bygge videre. 

Uanset hvad, skal du bruge en god plan og et roadmap. Størst indflydelse på hverdagen får dog EED’s krav om, at målere skal levere data. Til dig. Og til dine beboere. Ved se målerdata som viden frem for tal bliver du en pålidelig partner for dine beboere, samtidig med at du hjælper med at drive energieffektiviseringen fremad.

At fjerne hverdagsudfordringer og finde nye veje til at realisere dine ejendommes potentialer er første skridt på enhver EED-rejse.
Data fra intelligente målere sikrer et flow af information omkring forbrug, performance og systemer. Men det er også en guldgrube af indsigter ind i, hvor du kan optimere dit netværk og dine procedurer. Det skaber nemlig gennemsigtighed, som er det bedste afsæt for gode beslutninger og prioriteringer.

Ser du vigtigheden af den rolle, du kommer til at spille i energieffektiviseringen? I stedet for at agere ”passiv” mellemmand, bliver du i langt en pålidelig og informationsgivende partner, som skaber positive forandringer for dine bygningers varme- og varmtvandsforbrug. For dine beboere. Og for miljøet.

Dine fordele

Intelligente målere sikrer dig adgang til præcise målerdata og indsigt i både gode og mindre gode forbrugsmønstre. Det sikrer fair, individuel afregning, og du hjælper dine beboere med at forbedre deres daglige forbrug. Alt imens du lever op til EED’s krav.

Dine beboeres fordele

Bevidste forbrugere bliver der heldigvis flere og flere af – også indenfor energiområdet. Takket være den viden, du kan bidrage med, giver du dine beboere indsigt, som de kan omsætte til konkrete ændringer i deres forbrugsmønstre. Det sparer både dem selv og miljøet for en masse spild.

”EED giver mulighed for at levere endnu bedre service til beboere, da viden om eget forbrug bliver leveret direkte til dem, og det vil fremme nye forbrugsvaner i hjemmet.”

– Steen Schelle Jensen, Head of Product
Management – Heat Cooling Solutions, Kamstrup