Budoucnost inteligentního měření spotřeby vody

Hlavní globální trendy mají zásadní vliv na vodohospodářský průmysl. Konkurence na trhu zesiluje stejně jako tlak na snižování nákladů a do centra pozornosti se dostávají témata jako je nedostatek vody, urbanizace a stárnoucí infrastruktura. 
 
Dodavatelé a poskytovatelé vody jsou nuceni hledat nákladově schůdnější cesty provozování své činnosti a musí hledat nové způsoby optimalizace svojí činnosti, aby našli správnou rovnováhu mezi pokrytím provozních nákladů, správou majetku a podporou ochrany vodních zdrojů.
Ve společnosti Kamstrup jsme přesvědčeni, že klíčem k vyřešení těchto výzev je naprosto transparentní distribuční síť a odborné znalosti, a chceme sdílet naší vizi a tyto odborné znalosti právě s námi!
 
Přečtěte si další informace a získejte množství inspirace ohledně potenciálu inteligentního měření. Zjistěte, jak může rozšíření digitalizace přispět k optimalizaci provozu, přečtěte si, jak může řízení tlaku snížit náklady na energie, nebo si stáhněte jeden z našich dokumentů white paper týkající se inteligentního měření spotřeby vody.

Vysvětlení přesnosti vodoměrů

Někdy vás mohou přivést do rozpaků i ty nejjednodušší věci, když je začnete zkoumat podrobně zblízka. Přesnost měřičů je jednou z nich. Ale protože vodoměr zajišťuje férové vyúčtování služeb a produktů dodavatele, je naprosto klíčové vědět, co má vliv na jeho přesnost – a co nikoli.

To think forward and prepare for the future sometimes you have to say goodbye. See why it’s time to say goodbye to the mechanical water meter and hello to the benefits of smart metering

Digitální budoucnost dodavatelů vody, již dnes


Digitální dodavatelé zažívají rychlý rozvoj. Mají k dispozici nové prostředky a nástroje, které jim poskytnou přehled o celé distribuční síti – až ke spotřebitelům.
 
Stáhněte si náš dokument white paper a podívejte se, jaké výhody může inteligentní měření a digitalizace přinést vaší organizace na šesti konkrétních úrovních.

Optimalizace tlaku v síti

Díky detailní znalosti míry škodlivých tlakových rázů a celkovému tlaku v síti můžete optimalizovat tlak tak, aby zákazníci byli spokojeni, byl omezen počet úniků nebo prasklin a byla minimalizována spotřeba energie čerpadel.

Stáhněte si náš dokument white paper a dozvíte se více o tom, jaké benefity přináší optimalizace tlaku.

Voda nepřinášející zisk

Skutečné ztráty, zjevné ztráty - všechny znamenají menší zisk z vody, kterou dodáváte zákazníkům. Nesprávné zadávání dat, odhady spotřeby a neidentifikované netěsnosti a praskliny v potrubí jsou jen některé z běžných příčin ztráty vody, které ovlivňují váš konečný hospodářský výsledek.

Stáhněte si náš dokument white paper a dozvíte se více o tom, jak snížit  objem nevyfakturované vody.

Příklady úspěšných realizací u našich zákazníků

Společnost Kamstrup dodává ultrazvukové měřiče k měření spotřeby pitné vody. Inteligentní měření vody umožňuje cenné funkce, jakými jsou dálkové odečty, dohled nad úniky a integraci s měřením tepla/chladu a elektroměry.

Používáme cookies ke sledování návštěvnosti našich webových stránek. Žádná osobní data nejsou ukládána. Přečtěte si více o cookies