Voda
Nefakturovaná voda
Ztráta vody

Eliminování nefakturované vody

Jak může inteligentní měření pomoci při boji se ztrátami vody

Nefakturovaná voda představuje globální problém a v distribučních sítích v zemích EU se průměrně ztratí 23 % pitné vody.

Jsme přesvědčeni, že inteligentní měření je důležitý nástroj pro eliminování nefakturované vody. Získáte přístup ke správným informacím ve správnou dobu, abyste mohli podniknout adekvátní akci na daném místě v danou dobu. Protože nefakturovaná voda není něčím, o čem jen mluvíme. Vyvíjíme řešení, která pomohou dodavatelům ztráty vody snížit.

Zabránění ztrátám vody

Snížení a zabránění nefakturované vodě a ztrátám vody je mnohem snadnější a mnohem účinnější, když máte přístup ke správným informacím ve správnou dobu.

Podívejte se na naše video a uvidíte, jak se inteligentní měření může stát účinným nástrojem v boji proti únikům a zabránění ztrátám vody.

Co je nefakturovaná voda?

Nefakturovaná voda představuje rozdíl mezi vyprodukovanou vodou a fakturovanou vodou. V situaci, kdy je vody v mnoha oblastech stále větší nedostatek a současně se zvyšuje její spotřeba, představuje nefakturovaná voda velmi reálnou výzvu, které čelí většina dodavatelů vody z důvodu postupující urbanizace, vyšší poptávky, zvýšených cen a stárnoucích distribučních sítí. Jedná se o vodu ztracenou v důsledku tlakových rázů, nepřesného odečtu měřičů, úniků nebo prasklých potrubí z důvodu vysokého tlaku, stárnoucí infrastruktury, nedovolených připojení k síti, krádeží a podobně.

Různé druhy ztrát vody a možnosti jejich snížení

Stáhněte si dokument white paper: Snížení objemu nefakturované vody

Velký objem nefakturované vody neznamená pro dodavatele jen ztrátu příjmů a vyšší provozní náklady, ale může vést rovněž ke zvýšení nákladů na opravy úniků, zvýšení nákladů na energie atd. Vývoj inteligentních měřičů a inteligentního měření naštěstí nabízí větší transparentnost distribuce vody. Je tak možné vytvořit celkový obraz distribuční sítě a jejího stavu.

Hlavní témata dokumentu white paper:

  • Mapování využití vodních zdrojů
  • Výpočet nefakturované vody
  • Příčiny nefakturované vody