Voda
Distribuční síť
Inteligentní měření
Provozní účinnost

Akustická detekce úniků

Dnes je detekce úniků, zvláště v přípojkách, často časově náročným, neefektivním a nákladným úkolem. Protože máte jen omezené povědomí o dění v distribuční síti, obvykle je založená na kombinaci pokusů a omylů, teoretických modelů či pouze podvědomých pocitů. 

Jelikož jsou vodní zdroje stále omezenější, potřebujeme spolehlivá a inovativní řešení pro jejich ochranu. Z tohoto důvodu nemluvíme jen o boji se ztrátami vody, ale myslíme dopředu a pracujeme na jeho zdokonalování. Výsledkem je nová úroveň řešení pro inteligentní měření s akustickou detekcí úniků. Dosažení plné transparentnosti distribuční sítě, nástroje potřebné pro efektivní detekci úniků a aktivní přístup k boji se ztrátami vody. Identifikace a ověření potenciálních úniků předtím, než se z nich vyvine skutečně prasklé potrubí, a nasměrování prostředků tam, kde přinesou největší hodnotu.

Co kdyby měřiče slyšely to, co nevidíte

Špičkový ultrazvukový vodoměr flowIQ® 2200 zavádí integrovanou akustickou detekci úniků, která umožňuje monitorovat možné úniky v přípojkách. Díky nejnižšímu počátečnímu průtoku v dané třídě 1 l/h měří i sebemenší spotřebu. Měřič je vysoce stabilní v celém dynamickém rozsahu s velmi malou tolerancí chyb – a jako statický měřič bez pohyblivých součástí si zachovává stejnou vysokou přesnost po celou dobu životnosti, což je až 16 let.  

Aktivace celé sítě
Měřiče fungují jako hustá síť záznamníků hluku. Všechny monitorují hluk v distribučním vedení a přípojkách, aby detekovaly případné úniky – a to nepřetržitě. Jinými slovy, nepotřebujete samostatné záznamníky hluku v zásobované oblasti, protože měřič funguje za vás. Další informace o novém řešení najdete v našem videu.

Jedno řešení pro potřeby detekce úniků

Inteligentní vodoměr

Inovativní ultrazvukový vodoměr flowIQ® 2200 zahrnuje integrovanou akustickou detekci úniků, inteligentní alarmy a informační kódy, a také konfigurovatelný záznamník odpovídající vašim potřebám ohledně dat.

Dálkový odečet

Vodoměr flowIQ(R) 2200 je vybaven plnou podporou dálkového odečtu při průjezdu i prostřednictvím sítě, takže poskytuje efektivní, stabilní a bezpečný dálkový odečet.

Analytická platforma

Pomocí mapového přehledu umožňuje analytický modul Leak Detector lokalizovat úniky v přípojkách a distribuční síti na základě hladin akustického hluku registrovaných vodoměry flowIQ® 2200.

Služby a podpora

Nabízíme řadu možností služeb a školení, která vám zajistí dobrý začátek. Od uvedení do provozu po zajištění každodenních činností pomocí modulu Leak Detector a identifikaci vysoce rizikových instalací.

Hledání úniků v přípojkách

Vandcenter Syd, Funen, Dánsko

V jedné z obytných čtvrtí ze 70. let s vysokou mírou úniků měla společnost VandCenter Syd podezření na úniky v přípojkách, ale neměla nástroje umožňující efektivní řešení potíží. Po nainstalování nových vodoměrů flowIQ® 2200 od společnosti Kamstrup s integrovanou akustickou detekcí hluku a využití analytické aplikace Leak Detector dokázala rychle určit vysoce rizikové oblasti a identifikovat šest úniků, které by se jinak nikdy nepodařilo najít. 

Podívejte se na video s celou úspěšnou realizací.

Inovace v reálném životě

Skanderborg Utility, Dánsko
Developerský projekt v úzké spolupráci se společností Skanderborg Utility poskytl nové znalosti ohledně zvuku a hluku generovaného úniky v distribuční síti. Tím vznikl základ pro novou a inovativní detekci úniků v nejnovějším vodoměru Kamstrup, který podle očekávání společnosti Skanderborg Utility vytvoří značnou přidanou hodnotu.

Partner poskytující kompletní služby

Pomocí integrovaného řešení, které pokrývá celý řetězec hodnot inteligentního měření, umožňujeme dodavatelům nasměrovat jejich úsilí a získat plnou kontrolu nad distribuční sítí. 
Na základě více než pětadvaceti let zkušeností z vodohospodářství poskytujeme dodavatelům špičkové ultrazvukové vodoměry, výkonná řešení dálkového odečtu, pokročilé monitorování tlaku a úniků a také inteligentní analýzu dat. Navíc také balíčky služeb přizpůsobené dle skutečných potřeb.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6