Společenská odpovědnost firmy

Naše zásady 
Vytvořili jsme Zásady společenské odpovědnosti firmy, abychom konkretizovali etické požadavky, jejichž plnění očekáváme sami od sebe i od našich partnerů. Naše zásady jsou také vodítkem při podepisování interních i externích kontraktů.

Společnost Kamstrup se připojila k iniciativě UN Global Compact v lednu 2010. UN Global Compact je největší iniciativa v oblasti společenské odpovědnosti firem na světě. Iniciativa UN Global Compact podporuje společnosti v tom, aby přijaly deset principů z oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a boje proti korupci a uváděly je do praxe.

Tím, že jsme se připojili k iniciativě UN Global Compact, jsme se zavázali publikovat způsoby, jakými realizujeme společenskou odpovědnost firmy. Současně jsme se zavázali vytvořit plán, jak se stát ještě odpovědnější firmou během následujících let.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6