Řízení kvality

Naše zásady 
Vyvíjíme trvalé a záměrné úsilí, abychom posilovali image výrobce kvalitních produktů a systémů a nabízeli služby odpovídající očekáváním našich zákazníků. Dosahujeme toho prostřednictvím shody se zákonnými požadavky, řízení rizik, nápravných a preventivních akcí a také neustálým zlepšováním efektivity systému zajištění kvality, ve kterém je aktivně zapojen management společnosti. Vzděláváme zaměstnance a podněcujeme je k tomu, aby se aktivně podíleli na zajištění kvality práce. 

Naše produkty a služby musí vyhovovat potřebám a očekáváním zákazníků v následujících oblastech:

 • Užitná hodnota
 • Kompletní řešení
 • Technika
 • Design
 • Parametry produktů
 • Nulová chybovost
 • Spolehlivost
 • Praktičnost
 • Celkové náklady na vlastnění
 • Zákaznická podpora
 • Ochrana životního prostředí a bezpečnost osob
 • Autorizovaná kalibrace

Společnost Kamstrup je od roku 1993 držitelem certifikace ISO 9001.

Schválení

Laboratoř společnosti Kamstrup pro kalibraci elektroměrů, měřičů tepla, měřičů chladu a vodoměrů je akreditována společností DANAK (Dánsko) v souladu s normou ISO 17025.

DANAK je členem institucí EA (European cooperation for Accreditation) a ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

DANAK je dánský akreditační orgán – a společnost je jmenována úřadem Danish Safety Technology Authority, což je součást dánského ministerstva pro obchod a rozvoj.

Společnost Kamstrup provádí ověření a kalibraci elektroměrů, měřičů tepla, měřičů chladu a vodoměrů v souladu se získanými akreditacemi. 

Společnost Kamstrup je certifikována podle Směrnice EU pro dodávání měřidel na trh (MID-2014/32/EU), modul D, a vlastní oprávnění k ověřování od řady vlád zemí mimo EU.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6