Životní prostředí, energie a pracovní prostředí

Naše zásady
Snažíme se snížit náš dopad na životní prostředí a současně brát v úvahu naše obchodní cíle. Současně je Kamstrup společnost s vysokou úrovní ochrany zdraví, bezpečnosti práce a zajištění blaha zaměstnanců.

 

Budeme dále plnit následující body:

  • Zabráníme negativnímu dopadu na životní prostředí tím, že se zaměříme na práci se zdroji. 
  • Zabráníme nehodám a nemocem z povolání. 
  • Budeme přistupovat k bezpečnosti na základě řízení rizik. 
  • Budeme dodržovat zákonné požadavky a také smluvní a interní závazky.
  • Stanovíme cíle pro trvalé zlepšování. 
  • Budeme vzdělávat zaměstnance a podněcovat je k tomu, aby se aktivně podíleli na zajištění ochrany životního prostředí a zlepšování pracovního prostředí. 
  • Budeme interně i externě otevřeně komunikovat o podmínkách ochrany životního prostředí a pracovního prostředí.
  • Minimalizujeme dopad našich produktů, výrobních procesů a zařízení na životní prostředí, takže budeme podporovat Cíle udržitelného rozvoje OSN č. 6 (pitná voda, kanalizace), č. 7 (dostupné a čisté energie) a č. 12 (odpovědná výroba a spotřeba). 
  • Budeme využívat dodavatele splňující požadavky společnosti Kamstrup. 
  • Zajistíme, aby osoby pohybující se v prostorách společnosti Kamstrup, dodržovaly zákonné požadavky a pravidla společnosti Kamstrup. 

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6