Utgången produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Gå till dokumentation

Relaterade produkter ({{ totalProducts }})

En mätare. Flera applikationer.

Välj din bransch och ta reda på hur Kamstrups innovativa mätningslösningar kan stödja din verksamhet.

Försörjningsföretag

Dra nytta av fördelarna med smart vattenmätning

MULTICAL® 21/flowIQ® 210X är en vattenmätare med ultraljudsmätning optimerad för användning i bostäder. Till skillnad från traditionella mekaniska mätare är MULTICAL® 21/flowIQ® 210X en statisk mätare skyddad mot vattenintrång utan några rörliga delar. Därmed bibehåller den samma exakta precision genom hela sin livslängd på upp till 16 år. MULTICAL® 21/flowIQ® 210X har en mycket låg felmarginal, branschledande noggrannhet och ett optimerat lågt startflöde, vilket säkerställer att mätaren mäter även den minsta förbrukningen noggrant.

MULTICAL® 21/flowIQ® 210X levereras med inbyggd kommunikation och fjärravläsningen hanteras enkelt via en drive-by-lösning eller ett fast nätverk. Detta gör att du kan minska tiden för datainsamling avsevärt och undvika tidskrävande uppföljningar på baserade på bristfälliga eller oprecisa mätningar. Det är enkelt att komma igång med fjärravläsning och du kan utöka eller uppgradera ditt system när dina behov förändras.

Intelligenta larm från vattenmätarna med ultraljudsmätning gör det möjligt för dig att snabbt och effektivt upptäcka läckage och rörbrott eller andra avvikelser såsom manipuleringsförsök och returflöden. Detta begränsar vattenförluster samt indirekta skador och gör det möjligt för dig att tillhandahålla en mer proaktiv service till dina kunder.

Om du vill komma igång med mer avancerad dataanalys erbjuder MULTICAL® 21/flowIQ® 210X även grunden för beräkningar av vattenförlusten i varje distrikt per timme.

Smart design och automatiserad tillverkning
MULTICAL® 21/flowIQ® 210X är tillverkad av 100 % miljövänlig och hållbar komposit. Vattenmätaren är helt vattentät och kan monteras utan risk för vattenintrång eller kondens i displayen. Vår fullt automatiserade produktionsprocess säkerställer konsekvent kvalitet och hygieniska, noggrant kalibrerade mätare.

Fastighetsförvaltning

Intelligent vattenmätning designad för hög precision och sinnesro

Vi förstår att fastighetsförvaltare behöver tillförlitig, exakt vattenmätning för att säkerställa att de kan sänka kostnaderna och optimera förbrukningen. Men vi vet också att de behöver förbättrade servicenivåer för att minska potentiella risker och hålla sina konsumenter nöjda.

MULTICAL® 21/flowIQ® 210X är en ultraljudsmätare med ett industriledande lågt startflöde på 2 l/h, vilket säkerställer mätningar ända till sista droppen. Även vid de lägsta flödeshastigheterna. Den har inga rörliga delar som kan påverkas av slitage och kräver ingen speciell installation. Detta innebär att den bibehåller sin exakta precision genom hela sin livslängd på upp till 16 år.

MULTICAL® 21/flowIQ® 210X använder intelligenta larm, vilket gör det enkelt att detektera läckage, sprickor och andra avvikelser, så att du kan begränsa risken för vattenförlust och skada i byggnader och på personliga tillhörigheter. Den övervakar även omgivnings- och vattentemperaturer så att du kan förutspå potentiella risker för sprickor på grund av frost eller förändringar i vattenkvaliteten.

Läs mer

Industriförvaltning

Smartare insikter och intelligenta larm för en mer hållbar verksamhet

Företag behöver värdefull kunskap om sin vattenförbrukning för att optimera kostnaderna och skapa mer hållbara affärsmetoder. Det är nödvändigt att ha en mätningslösning som kan tillhandahålla intelligenta larm och data för att fatta rätt beslut och investeringar.

MULTICAL® 21/flowIQ® 210X är en ultraljudsmätare som säkerställer exakt precision ända till sista droppen. Dess integrerade fjärravläsningskapacitet möjliggör säker och enkel fjärrläsning utan behovet av ytterligare tillägg och kan eliminera besvär i samband med manuell datainsamling och uppföljningar av bristfälliga eller oprecisa mätningar. Intelligenta larm gör det enkelt och effektivt att upptäcka läckage, sprickor och andra avvikelser, så att du kan begränsa risken för vattenförlust och skada i byggnader och på personliga tillhörigheter.

Läs mer

Konsulterande ingenjörstjänster

Hantera alla utmaningar med smart vattenmätning

Varje ingenjörsprojekt är unikt och kräver tillförlitliga lösningar som är flexibla, exakta och långvariga.

MULTICAL® 21/flowIQ® 210X är en ultraljudsmätare utformad för att tillhandahålla precisionsmätningar och klara av tuffa miljöer i upp till 16 år. Dess integrerade fjärravläsningskapacitet möjliggör säker och enkel fjärrläsning och eliminerar besvär i samband med manuell datainsamling och uppföljningar av bristfälliga eller oprecisa mätningar. Intelligenta larm gör det enkelt och effektivt att upptäcka läckage, sprickor och andra avvikelser, samtidigt som avancerade övervakningsfunktioner gör att du kan detektera förändringar i vattenkvaliteten och begränsa potentiella risker för sprickor på grund av frost.

Läs mer

Fjärrmätaravläsning ger säkrare arbetsmiljö för anställda

Vitens, Nederländerna

Ett nytt pilotprojekt har hjälpt vattenbolaget Vitens att säkerställa sina fältteknikers säkerhet gällande avläsning av vattenmätare på platser som är riskfyllda eller svåråtkomliga. Med fjärravlästa smarta mätare och en drive-by-lösning kan mätaravläsningen göras direkt från bilen och på bara några sekunder.

Håll koll på dina mätdata

Dina smarta mätare kan fjärravläsas av vårt READy-system och hanteringen av dina mätare och mätdata sker i READy Manager. Du får snabb och enkel åtkomst till de förbrukningsdata som behövs för att tillhandahålla en rättvis och korrekt fakturering, samt data som kan användas för att reducera vattenförlust, optimera driften och förbättra kundservicen.

Det är dags att ta farväl

För att kunna tänka framåt och förbereda oss för framtiden måste vi ibland släppa taget. I dagens digitala värld, där behovet av kommunikation och anslutningsbarhet ökar, räcker det inte längre att bara vara bra. Se varför det är dags att släppa taget om mekaniska vattenmätare och välkomna fördelarna med smart vattenmätning.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6