flowIQ® 2200

Avancerad vattenmätare med akustisk läckagedetektering för bostäder

Höjer ribban för smart vattenmätning

Med den nya generationen av smarta vattenmätare, höjer flowIQ® 2200 ribban för vad du kan förvänta dig från en vattenmätare för bostäder. Du får överlägsen noggrannhet, toppmodern akustisk läckagedetektering, fullständigt stöd för fjärravläsning och en värd för andra intelligenta funktioner i en mätare som är skyddad mot vattenintrång, med upp till 20 års livslängd.

flowIQ® 2200 är en vattenmätare för bostäder baserad på beprövad ultraljudsteknik. Den bibehåller samma exakta precision genom hela sin livslängd och mäter även vid den minsta förbrukningen tack vare mätarens väldigt låga felmarginal, branschledande noggrannhet och optimerad för låga startflöde.

Med inbyggd akustisk läckagedetektering, detekterar flowIQ® 2200 möjliga läckage åt dig i servisledningar och distributionsnätet. Mätaren övervakar mönster, vilket ger dig en bättre bild av status på ditt nätverk och gör det möjligt att identifiera högriskområden.

flowIQ® 2200 som baserar sig på mer är 30 års erfarenhet, levererar data till moderna vattenverksamheter för att de ska kunna garantera rättvis fakturering till sina kunder, optimera sin drift och sänka sin vattenförlust. Du får solid grund att stå på för att kunna prioritera både dina dagliga insatser och långsiktiga investeringar genom avancerad dataanalys med fokus på vattenförlust och läckagedetektering.

Tänk om dina mätare kunde höra det som du inte kan se?

Nu kan du låta dina smarta vattenmätare arbeta för att hjälpa dig att lokalisera läckage och skapa en unik transparens och förståelse förditt distributionsnät. Ett finmaskigt nätverk av läckage detektorer i flowIQ® 2200-mätarna övervakar ljudet i distributionsledningarna och servisledningarna för att upptäcka läckage innan det blir problem.

Se filmen för att lära digmer om vår akustiska läckagedetektering eller läs mer nedanför.

Vill du veta mer?

Klicka nedan för att hitta och ladda ner bland annat datablad, installations- och användarhandböcker samt tekniska beskrivningar.

Hitta läckage i servisledningar

Vandcenter Syd, Fyn, Danmark

I ett bostadsområde från 70-talet med höga läckagenivåer, misstänkte VandCenter Syd läckage i servisledningarna, men saknade verktygen för att kunna hantera problemen effektivt. Efter att ha installerat Kamstrups nya vattenmätare flowIQ® 2200 med integrerad, akustisk läckagedetektering och med hjälp av appen Leak Detector, kunde de snabbt precisera högriskområden och identifierade sex läckage som annars aldrig skulle ha hittats.

Titta på vår video för att se hela fallet.

Lösning för akustisk läckagedetektering levererade värde redan från dag ett

Söderhamn Nära gick från ett tidskrävande och föråldrat förhållningssätt gällande läckagedetektering, till en ny lösning för akustisk läckagedetektering.

 
 

Minimera vattenförlusterna

Vattenförlust kan vara flera saker. Smart mätning hjälper dig identifiera och hantera olika typer av vattenförluster och det är ett effektivt verktyg för att hitta läckorna. Se vår film om sambandet mellan ofakturerat vatten och smart mätning eller klicka vidare för att läsa mer.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6