Med rätt kunskap och utbildning kan du öka din kompetens och få bättre insikt i hur ditt system fungerar, vilket gör att du kan arbeta effektivare och bättre utnyttja systemets möjligheter. Dessutom kommer detta att inspirera till hur du aktivt kan använda din mätningslösning till att optimera andra delar av din verksamhet.

Vi erbjuder följande typer av kurser

Produktrelaterade kurser och utbildning

Utbildning om komponenter i och installation av Kamstrupprodukter (mätare, moduler och mätapplikationer). Kurserna är produktspecifika och finns för våra el-, vatten-, värme- och kylningsprodukter.

Kursöversikt
Systemrelaterade kurser och utbildning

Utbildning i system och programvara i Kamstrups mätinsamlingssystem

Kursöversikt
Skräddarsydda kurser

Det finns möjlighet att skräddarsy en kurs efter dina specifika önskemål, utgående från din mätinsamlingslösning. Kontakta oss så kan vi tillsammans skapa den kurs som passar dig.

Kontakta oss
Utbildning kan arrangeras antingen lokalt eller via videomöten med Kamstrupanställda eller av auktoriserade och utbildade partners. Våra kurser är tillgängliga på olika nivåer och är därför riktade enligt dina behov.

Dina fördelar

  • Höjd effektivitet och specialisering i ditt dagliga arbete
  • Bättre insikt i de möjligheter som finns i din Kamstruplösning
  • Effektiv och snabb utbildning av nya anställda såväl som uppfriskande av den nuvarande personalens kunskaper
  • Tillgång till expertkunskap genom praktisk utbildning i de verktyg och komponenter som är relevanta för dig

Ta reda på mer om våra andra tjänster

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6