Leak Detector – så här gör du: En samling demonstrationsfilmer om viktiga funktioner

 

Leak Detector hjälper dig att söka efter läckage på ett målinriktat sätt. Baserat på en avancerad algoritm tolkar systemet automatiskt ljuddata över tid och identifierar vilka mätare som utgör högst risk för läckage.

Det gör att du kan ägna mer tid åt att verifiera potentiella läckage medan systemet övervakar ditt distributionsnät.

Så här gör du: Lär dig mer om instrumentpanelen för Leak Detector

 
Det finns en instrumentpanel i Leak Detector som du kan använda för att snabbt få en bild av tillståndet i ditt distributionsnät. Den här filmen ger dig en bättre insikt om instrumentpanelen och visar hur du använder den för att hitta läckage.

Så här gör du: Lägg till händelser för att beräkna din vattenförlust

 
Registrering av en händelse kan ses som ett sätt att tala om för Leak Detector vad som hittats vid undersökning av ett potentiellt läckage. Den här videon visar hur man registrerar en ”LÄCKAGE”-händelse, vilken behöver registreras för att Leak Detector ska kunna beräkna din beräknade vattenförlust.

Så här gör du: Ändra valuta och kostnader för att beräkna din vattenförlust

 
Leak Detector kan beräkna din beräknade vattenförlust utifrån identifierade och registrerade läckage. Den här videon visar hur du anpassar den beräknade vattenförlusten så att den passar din verksamhet genom att konfigurera både kostnaden för att producera vatten efter din kostnad och genom att matcha valutan med den du använder.

Så här gör du: Konfigurera en brusmönsterbaserad varningsnivå

 
Leak Detector kan visa vilka brusnivåer för vilka mätare som är för höga jämfört med ett av dig angivet tröskelvärde. Den här filmen visar hur du konfigurerar tröskelvärdet så att det matchar en nivå som passar ditt distributionsnät.