MULTICAL® 803

Den robusta, avancerade energimätaren för att möta alla utmaningar

Universalmodell som är fullpackad med innovativa funktioner för byggnadsförvaltning och industriapplikationer

MULTICAL® 803, för uppvärmning och kylning, är en allt-i-en-lösning som uppfyller de höga kraven för avancerade industriella och kommersiella mätningar.

En noggrann, stabil energimätare med en lång livslängd och flera kommunikations- och fjärravläsningsfunktioner.
Energimätaren kan fjärravläsas med ett brett urval av kommunikationsprotokoll. Med möjligheten att använda upp till fyra av Kamstrups generation 3-moduler tillhandahåller MULTICAL® 803 mer flexibilitet och mångsidighet än tidigare. 

Dessutom är mätaren IP65-godkänd och motståndskraftig mot damm och fukt, vilket minskar den negativa påverkan från hårda miljöer och öppnar på så sätt upp för ett ännu bredare sortiment av möjliga applikationer. 

Spara värdefulla resurser
Med automatisk detektering av de anslutna temperaturgivarna och mätarfaktorn i den anslutna ULTRAFLOW®, är det endast nödvändigt att ha en kalkylator på lager – Kamstrup MULTICAL® 803.

Robustheten och flexibiliteten hjälper dig att minimera resurserna som spenderas på återbesök på grund av driftstörningar, brist på tillgängliga data eller felaktigheter under denna avancerade energimätarens livscykel.

Ingen dataförlust

Omfattande dataloggning och batteri-backup

Precis som föregångaren MULTICAL® 801, har MULTICAL® 803 infologgar som tillhandahåller information om händelser, såsom läckage, sprickor eller elavbrott. Detta innebär enklare felsökning, avkänning av manipulering och analys av mängden förbrukad energi. Förutom detta, möjliggör infologgern i MULTICAL® 803 en komplett detektering av läckage för snabba korrigerande åtgärder. Dessutom säkerställer den inbyggda batteri-backupen att i händelse av strömavbrott, fortsätter mätaren att beräkna energi i upp till 6 år, så att inga värdefulla energidata går förlorade.

Intelligent fjärrvärme

Aarhus fjärrvärme, Danmark

Efter att bolaget ersatte över hälften av alla sina 56 000 mätare med Kamstrups smarta mätare, har fjärrvärmeleverantören AffaldVarme Aarhus i Danmarks näst största stad, redan minskat sina vattenförluster med 100 m3 per dag. Bolaget förväntar sig att halvera amorteringsperioden på sin investering på 33 miljoner euro, med ytterligare optimering baserad på frekventa data.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6