Fjärrstyrd omkonfiguration och långsiktig noggrannhet

Tänk dig att bolagets värmemätare kan konfigureras med nya inställningar anpassade för de aktuella behoven – utan logistiska utmaningar och fysisk åtkomst till mätarna och utan att påverka officiella räkneverk, mätaravläsningar eller nätverksadministration.

Tänk dig att mätarens logg kan avläsas i syfte att undersöka onormala förbrukningsmönster – utan att behöva störa kunden i onödan.

Med den nya inbyggda 2-vägskommunikationen i MULTICAL® 403 och ett READy fjärravläsningssystem är det nu möjligt att utföra fjärrkonfiguration av ultraljudsvärmemätarna och avläsa loggar utan fysisk tillgång till mätaren. Upptäck nya möjligheter med flexibel och enkel fjärrkonfiguration av värmemätare – för mindre krångel både för bolaget och kunden.

Flexibilitet och långsiktig noggrannhet

Nu behöver du bara hålla en typ av värmemätare i lager. Med MULTICAL® 403 kan allt från till-/returposition till energienhet, brytdatum och mycket annat konfigureras individuellt via mätarens frontpanel direkt på installationsplatsen.

Det gör att du kan hålla ett lågt bestånd och spara resurser som tidigare lagts på planering.

Fullständig flexibilitet
MULTICAL® 403 kan monteras med ett urval av avancerade kommunikationsmoduler. Kamstrup erbjuder moduler med Modbus, BACnet, M-bus, wireless M-bus och analoga utgångar. Genom att kombinera mätarens ytterst snabba integrationstid och modulens optimerade strömförbrukning, får du åtkomst till uppdaterade och väldigt frekventa mätdata. Genom att använda M-Bus, bibehåller mätaren en batterilivslängd på upp till 16 år, med mätaravläsningar via modulen var 10:e sekund.  

Uppgradering kan göras genom separata programuppdateringar för mätaren respektive modulen, allt eftersom nya möjligheter och utmaningar uppstår utan att störa officiella räkneverk.

Den enkla vägen till fjärravläsning av dina energimätare

Det populära fjärravläsningssystemet READy passar perfekt till MULTICAL® 403 värmemätare, som erbjuder fullt stöd för fjärravläsning. Detta ger dig snabb åtkomst till förbrukningsdata och möjligheten att utnyttja mätdata för analys och optimering av ditt distributionsnätverk. 

Med READy-nätverket överförs data automatiskt från mätarna direkt till bolaget på dygns- eller timbasis. På så sätt kan du enkelt analysera data i det lättanvända och intuitiva datorprogrammet READy Manager.

Insamlade mätdata kan användas till mycket mer än bara noggrann fakturering. Du får ökad kunskap om förbrukning och möjlighet att analysera mönster och mycket mer. READy Manager ger dig också verktygen för att omvandla denna kunskap till konkreta förbättringar och energioptimering.

Automatisk värmemätaravläsning

Westfälische Fernwärmeversorgung, Münster, Tyskland

Företagets fältpersonal läser av alla mätare direkt med behändiga USB-läsare och bärbara datorer. Bytet från manuell till automatisk mätaravläsning har fört med sig avsevärda förbättringar. Tack vare den trådlösa mätaravläsningen är det annars så enformiga jobbet nu gjort på bara några dagar - och med mycket större precision än tidigare.

Från antaganden till kunskap

Ry Fjernvarme, Danmark

I takt med den snabba utvecklingen i staden – vilket inkluderade flera nya grannskap– behövde Ry Fjernvarme detaljerad kunskap om trycket i deras distributionsnät. Med Kamstrups tryckgivare får bolaget nu mer exakta data för användning vid dimensionering och renovering av rör.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6