Utgången produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Gå till dokumentation Interaktiv användar- och installationsguide

Relaterade produkter ({{ totalProducts }})

En mätare. Flera applikationer.

Välj din bransch och ta reda på hur Kamstrups innovativa mätningslösningar kan hjälpa din verksamhet.

Försörjningsbolag

Universalenergimätare fylld med innovativa funktioner

MULTICAL® 803, för uppvärmning och kylning, är en allt-i-en-lösning som uppfyller de höga kraven för avancerade industriella och kommersiella mätningar.

En noggrann, stabil energimätare med en lång livslängd och flera kommunikations- och fjärravläsningsfunktioner.

Energimätaren kan fjärravläsas med ett brett urval av kommunikationsprotokoll. Med möjligheten att använda upp till fyra av Kamstrups generation 3-moduler tillhandahåller MULTICAL® 803 mer flexibilitet och mångsidighet än tidigare.

Dessutom är mätaren IP65-godkänd och motståndskraftig mot damm och fukt, vilket minskar den negativa påverkan från hårda miljöer och öppnar på så sätt upp för ett ännu bredare sortiment av möjliga applikationer.

Spara värdefulla resurser
Med automatisk detektering av de anslutna temperaturgivarna och mätarfaktorn i den anslutna ULTRAFLOW® är det endast nödvändigt att ha en kalkylator på lager – Kamstrup MULTICAL® 803.

Robustheten och flexibiliteten hjälper dig att minimera resurserna som spenderas på återbesök på grund av driftstörningar, brist på tillgängliga data eller felaktigheter under denna avancerade energimätares livscykel.

Ingen dataförlust 
Omfattande dataloggning och batteribackup
Precis som föregångaren MULTICAL® 801 har MULTICAL® 803 infologgar som tillhandahåller information om händelser, såsom läckage, sprickor eller elavbrott. Detta innebär enklare felsökning, avkänning av manipulering och analys av mängden förbrukad energi. Dessutom möjliggör infologgern i MULTICAL® 803 en fullständig detektering av läckage för snabba korrigerande åtgärder. Dessutom säkerställer den inbyggda batteribackupen att mätaren vid ett strömavbrott fortsätter att beräkna energi i upp till sex år, så att inga värdefulla energidata går förlorade.

Fastighetsförvaltning

Optimera din förbrukning och sänk dina energiräkningar med precisionskunskap

Fastighetsförvaltare behöver tillförlitlig, noggrann mätning för att säkerställa att de kan sänka energikostnaderna, optimera förbrukningen och spara pengar.

Den innovativa MULTICAL® 803 är baserad på mer än 75 års erfarenhet och är en avancerad allt-i-en-lösning för energimätning som ger exakta och stabila energiavläsningar, lång livslängd samt många kommunikations- och fjärravläsningsfunktioner. Den hjälper fastighetsförvaltare att erhålla precisionsdata tack vare det breda sortimentet av kommunikationsprotokoll. Med möjligheten att använda upp till fyra av Kamstrups generation 3-moduler tillhandahåller MULTICAL® 803 mer flexibilitet och mångsidighet än tidigare.

Läs mer

Industriförvaltning

Möt alla utmaningar inom industriell energimätning

Företagen behöver värdefull kunskap om sin vatten- och energiförbrukning för att optimera kostnaderna och skapa mer hållbara affärsmetoder.

MULTICAL® 803 är en allt-i-en-lösning som uppfyller de höga kraven för avancerade industriella och kommersiella mätningar. En noggrann och stabil energimätare med en lång livslängd och flera kommunikations- och fjärravläsningsfunktioner. Den är IP65-godkänd och motståndskraftig mot damm och fukt. Detta minskar den negativa påverkan från hårda miljöer och ger därmed ett brett sortiment av möjliga applikationer.

Läs mer

Konsulterande ingenjörstjänster

Toppmoderna mätningslösningar

Vi förstår att alla ingenjörsprojekt kräver unika och tillförlitliga lösningar. Flexibilitet, precision och långvariga livslängder är avgörande när man levererar mätprodukter till kunderna.

Då den är designad som en avancerad allt-i-en-lösning är det möjligt att fjärravläsa MULTICAL® 803 med hjälp av ett brett sortiment av kommunikationsprotokoll. Mätaren har IP65-godkänt skydd som gör den motståndskraftig mot damm och fukt, vilket i sin tur minskar den negativa påverkan av hårda miljöer. Robustheten och flexibiliteten hos MULTICAL® 803 hjälper dig att minimera resurserna som spenderas på återbesök på grund av driftstörningar, brist på tillgängliga data eller felaktigheter under livscykeln.

Läs mer

Ingen dataförlust

Omfattande dataloggning och batteri-backup

Precis som föregångaren MULTICAL® 801, har MULTICAL® 803 infologgar som tillhandahåller information om händelser, såsom läckage, sprickor eller elavbrott. Detta innebär enklare felsökning, avkänning av manipulering och analys av mängden förbrukad energi. Förutom detta, möjliggör infologgern i MULTICAL® 803 en komplett detektering av läckage för snabba korrigerande åtgärder. Dessutom säkerställer den inbyggda batteri-backupen att i händelse av strömavbrott, fortsätter mätaren att beräkna energi i upp till 6 år, så att inga värdefulla energidata går förlorade.

Intelligent fjärrvärme

Aarhus fjärrvärme, Danmark

Efter att bolaget bytte ut över hälften av alla sina 56 000 mätare mot Kamstrups smarta mätare har fjärrvärmeleverantören AffaldVarme Aarhus i Danmarks näst största stad redan minskat sina vattenförluster med 100 m3 per dag. Bolaget förväntar sig att halvera amorteringsperioden på sin investering på 33 miljoner euro med ytterligare optimering baserad på frekventa data.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6