Utgången produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Gå till dokumentation Interaktiv användar- och installationsguide

Relaterade produkter ({{ totalProducts }})

En mätare. Flera applikationer.

Välj din bransch och ta reda på hur Kamstrups innovativa mätningslösningar kan hjälpa din verksamhet.

Försörjningsbolag

Fullständigt flexibel lösning för värmemätning

Föreställ dig att din värmemätare enkelt kan fjärrkonfigureras med inställningar anpassade efter specifika behov – utan att påverka officiella räkneverk, mätaravläsningar eller nätverksadministration.

Tänk dig att mätarens logg kan avläsas i syfte att undersöka onormala förbrukningsmönster – utan att behöva störa kunden i onödan.

Med linkIQ® eller Wireless M-Bus-kommunikation i MULTICAL® 403 och ett READy fjärravläsningssystem är det nu möjligt att utföra fjärrkonfiguration av mätarna och avläsa loggar utan direkt åtkomst till mätaren. Upptäck möjligheterna med flexibla, fjärrkonfigurerade värmemätare.

Nu behöver du bara hålla en typ av värmemätare i lager. Med MULTICAL® 403 går det att konfigurera allt från till-/returposition, energienheter till måldatum och annat individuellt via mätarens frontpanel direkt på installationsplatsen.

Det gör att du kan hålla ett lågt bestånd och spara resurser som tidigare lagts på planering.

Mångsidiga kommunikationsalternativ
MULTICAL® 403 kan monteras med ett urval av avancerade kommunikationsmoduler. Kamstrup erbjuder moduler med Modbus, BACnet, M-Bus, Wireless M-Bus och analoga utgångar. Genom att kombinera mätarens ytterst snabba integrationstid och modulens optimerade strömförbrukning får du åtkomst till uppdaterade och väldigt frekventa mätdata. Genom att använda M-Bus kan mätaren bibehålla en batterilivslängd på upp till 16 år – med mätaravläsningar som hämtas från modulen var 10:e sekund.

Uppgradering kan göras genom separata programuppdateringar för mätaren respektive modulen, allt eftersom nya möjligheter och utmaningar uppstår utan att störa officiella räkneverk.

Fastighetsförvaltning

Optimera förbrukningen och reagera snabbt på utmaningar

Fastighetsförvaltare behöver noggrann och flexibel mätning för att säkerställa att de kan spara tid, sänka energikostnaderna och snabbt anpassa sig enligt förändringar och utmaningar.

MULTICAL® 403 är en flexibel plug-and-play-mätare som lämpar sig utmärkt för användning i bostäder. Med linkIQ® eller en Wireless M-Bus-kommunikationsmodul i kombination med ett READy fjärravläsningssystem kan denna energimätare utföra fjärrkonfiguration och loggavläsning utan direkt åtkomst till mätaren. När omständigheterna förändras är det enkelt att justera mätarens inställningar, vilket gör den idealisk för fastighetsförvaltning.

Läs mer

Industriförvaltning

Mångsidig kunskap om förbrukningen för bättre verksamhet

I och med att många företag betalar för sina energi- och vattenräkningar baserat på uppskattad förbrukning, riskerar de att betala onödigt höga priser för energi och vatten som de inte använder. De behöver värdefull kunskap om sin förbrukning för att optimera kostnaderna och skapa mer hållbara affärsmetoder.

MULTICAL® 403 är en flexibel plug-and-play-mätare med en mångsidig fjärravläsningsfunktion med hjälp av linkIQ® eller en Wireless M-Bus-kommunikationsmodul. Den är lämpad för industrianvändning tack vare dess flexibilitet och breda utbud av kommunikationsmoduler som M-Bus, Wireless M-Bus, Modbus, BACnet och analoga utgångar. Den levererar frekventa och noggranna mätaravläsningar, vilket hjälper bolagen att förstå och optimera sin energianvändning.

Läs mer

Konsulterande ingenjörstjänster

Mätarlösning för alla behov

Vi förstår att alla ingenjörsprojekt kräver unika och tillförlitliga lösningar. Flexibilitet, precision och långvariga livslängder är avgörande när man levererar mätprodukter till kunderna.

MULTICAL® 403 är en flexibel plug-and-play-mätare som är utformad för maximal flexibilitet. Med linkIQ® eller en Wireless M-Bus-kommunikationsmodul och en mångsidig fjärravläsningsfunktion kan mätaren hjälpa användare att anpassa sina mätarkonfigurationer efter behoven i en given situation. Dessutom erbjuder kombinationen av snabb integrering och optimal strömförbrukning en batterilivslängd på upp till 16 år. Både mätaren och modulerna kan uppdateras via separata programvaruuppdateringar utan att påverka officiella räkneverk.

Läs mer

Den enkla vägen till fjärravläsning av dina energimätare

Det populära fjärravläsningssystemet READy passar perfekt till MULTICAL® 403 värmemätare, som erbjuder fullt stöd för fjärravläsning. Detta ger dig snabb åtkomst till förbrukningsdata och möjligheten att utnyttja mätdata för analys och optimering av ditt distributionsnätverk.

Med READy-nätverket överförs data automatiskt från mätarna direkt till bolaget på dygns- eller timbasis. På så sätt kan du enkelt analysera data i det lättanvända och intuitiva datorprogrammet READy Manager.

Insamlade mätdata kan användas till mycket mer än bara noggrann fakturering. Du får ökad kunskap om förbrukning och möjlighet att analysera mönster och mycket mer. READy Manager ger dig också verktygen för att omvandla denna kunskap till konkreta förbättringar och energioptimering.

Automatisk värmemätaravläsning

Münster, Tyskland

Fältarbetare vid det allmännyttiga bolaget avläste alla mätare direkt med hjälp av små USB Meter Reader-enheter och minidatorer. Övergången från manuell avläsning till automatisk mätaravläsning har medfört stora fördelar. Tack vare den trådlösa avläsningen av mätarna är det nu möjligt att slutföra det tidigare tidskrävande arbetet på bara några dagar – och med betydligt större precision än tidigare.

Från antaganden till kunskap

Ry Fjernvarme, Danmark

I takt med den snabba utvecklingen i staden – vilket inkluderade flera nya grannskap – behövde Ry Fjernvarme detaljerad kunskap om trycket i sitt distributionsnät. Med Kamstrups tryckgivare får bolaget nu mer exakta data för användning vid dimensionering och renovering av rör.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6