Sex elnätsbolag gör gemensam investering i säkerhet och operativa besparingar

Allt fler svenska nätbolag tänker i nya banor och satsar på delningsekonomi som främst handlar om sammanslagning av tjänster. Så gjorde även Dala Energi, som agerade ombud för ytterligare fem upphandlande enheter
– Envikens Energi Elnät, Hedemora Elnät, Sandviken Energi Elnät, Smedjebacken Energi Nät och Malungs Elnät – när de valde att investera i en gemensam flerpartslösning för avläsning av totalt 81 000 smarta elmätare.

"Att vi gjort upphandlingen gemensamt har hittills gett oss betydande samarbetsvinster som att vi kan utbyta erfarenheter, dela resurser och tillsammans genomföra effektiva möten", säger de upphandlade bolagen i ett gemensamt uttalande.

"Att vi gjort upphandlingen gemensamt har hittills gett oss betydande samarbetsvinster som att vi kan utbyta erfarenheter, dela resurser och tillsammans genomföra effektiva möten. På sikt förväntar vi oss förutom ekonomiska fördelar även besparingar i driften på grund av minskad administration", säger de upphandlade bolagen i ett gemensamt uttalande.

Mätarna och insamlingssystemet levereras av det danska

företaget Kamstrup, som har lång erfarenhet från liknande lösningar i både Norge, Danmark, Österrike och Schweiz. 

"Vårt fokus var att hitta en leverantör för ett långsiktigt samarbete och som kunde erbjuda en välbeprövad och framtidssäkrad lösning. Kamstrup är ett stabilt företag och erbjöd den lösning som bäst passade våra behov", säger de upphandlade bolagen. 

"Vårt fokus var att hitta en leverantör för ett långsiktigt samarbete och som kunde erbjuda en välbeprövad och framtidssäkrad lösning. Kamstrup är ett stabilt företag och erbjöd den lösning som bäst passade våra behov", säger de upphandlade bolagen. 

Användbarhet och IT-säkerhet var viktiga kriterier

Lösningens användbarhet och IT-säkerhet var två viktiga kriterier för bolagen att utvärdera i den gemensamma lösningen som är uppbyggd kring välkända och beprövade standarder inom IT och energimätning. Även om energibolagen kommer att använda en gemensam lösning, säkrar systemet att insamlade mätdata fördelas och separeras, så bolagen är säkra på att följa den nya dataskyddsförordningen (GDPR). 
"Användbarhet och IT-säkerhet går hand i hand och det är leverantörens uppgift att mätvärdeskedjans beståndsdelar verkligen samverkar, inte bara i dag utan även om tio år. Hotbilder kan dessutom snabbt förändras och beslutsvägar rörande mätvärdeskedjan bör därför vara korta hos leverantören. Med egen tillverkning och R&D i Danmark kan vi skapa just sådana synergieffekter i lösningen end-to-end", säger Filipe Vasconcelos, Key Account Manager på Kamstrup.

Stora fördelar för våra kunder

Fokus på säkerhet och användbarhet kommer också ge flera fördelar till kunderna.
 
"Om vi kan lita på driftsäkerheten i vårt system kan vi ägna mer tid åt service till våra kunder i stället för att drifta systemet, säger de upphandlade bolagen." De fortsätter: 
"Detta är en win-win situation där kunderna kommer att få en ny smart elmätare som förutom att leverera mätvärden per timme, mäter elkvalitet och registrerar avbrott i elleveransen i realtid, vilket i sin tur betyder att vi kommer att ha möjlighet att informera kunden om ett elavbrott innan de hinner kontakta oss."

En komplett OMNIA-lösning inklusive elmätare och system för insamling av mätdata

Kamstrups leverans

  • Antal mätpunkter: 81 000
  • Mätarinstallationen genomförs i egen regi hos nätbolagen och följs upp, analyseras och utvärderas av Kamstrups projektorganisation
  • Lösningen är förberedd för framtida krav som 15-minutersvärden och multi-utility, vilket möjliggör framtida samarbeten med lokala värme- och vattenbolag som då kan nyttja samma infrastruktur för insamling av mätdata
  • Möjlighet till "software-as-a-service (SaaS)" vilket innebär att Kamstrup hostar hela lösningen. Därmed uppnår bolagen en ännu större besparing på driften
  • Leveransen startar med en PET (Pilot Evaluation Test) med syfte att testa av lösningen i sin helhet, också mot andra affärssystem hos nätbolagen. Efter en godkänd pilot startar massutrullning av totalt 81 000 mätare uppdelade i leveransetapper. 

Läs referensfallet från det danska multi-energibolaget MV Gruppen

För ytterligare information eller kommentarer, kontakta:

René Nygaard Jensen
Head of Sales, Nordics
Electricity Sales
 
D: +46 (0)852 22 65 16