Redo för den gröna övergången med smart mätning

Smart mätning, data, analys

Med ett ökande behov av elektricitet inför den gröna övergången är det viktigare än någonsin att ha säkra och tillförlitliga elnät. Elbolagen står inför nya, mer utmanande regler och ett ökande behov av tekniska lösningar. Därmed har Nord Energi Net inlett ett samarbete med Kamstrup för att se till att de är redo för framtiden.

Nuförtiden ser du dem överallt. Elfordon blir allt vanligare på vägarna och i hushållen. Samtidigt som de är bra för miljön, ökar de trycket på elnäten som är byggda under en annan tid för andra behov. Många delar av elnätet är inte dimensionerade för att ladda så många elfordon vid i princip samma tid varje dag.

För att kunna hantera dessa nya utmaningar behöver företagen mer kunskap om förbrukning, spänning och elnätsstatus. Det var här Kamstrup kom in i bilden för Nord Energi Net, ett danskt elbolag, vars elnät täcker större delar av Nordjylland, inklusive Skagen. De behövde leva upp till nya regler som kräver fjärravläsning av förbrukningen.

“År 2014 bytte vi ut 65 000 mätare till mätare från Kamstrup, så nu kan vi fjärravläsa hela elnätet. Vi samlar in enorma mängder data,” säger Peter Jensen, avdelningschef för mätning och installation vid Nord Energi Net och tillägger:

“Vi hade redan 35 000 mätare från Kamstrup, så vi blev glada när de säkrade sin vinst i upphandlingen. Vi har ett utmärkt och enkelt samarbete med ett lokalt danskt företag som förstår vår situation och som snabbt anpassar sig till nya utmaningar.”

“Vinsten för oss är att vi sparar både pengar och arbetstimmar. Vi kan spåra ampereförbrukning och anslutningskostnader och få mängder av data. Det finns inte något tvivel om något och vi upplever inte längre några tvister med kunderna eftersom vi kan erbjuda exakta data.”

– Peter Jensen, avdelningschef för mätning och installation vid Nord Energi Net 

Från manuell avläsning till trådlösa data

Peter Jensen har arbetat vid Nord Energi Net och dess föregångare i över 33 år. Genom åren har han upplevt de tekniska förändringarna, utmaningarna och möjligheterna som elbolagen ställts inför.

“Tidigare skickade vi ut mätaravläsningskort till kunderna som de själva var tvungna att fylla i. Flera av kunderna fyllde i korten felaktigt, eller lät bli att fylla i dem överhuvudtaget. Vi blev tvungna att gissa eller skicka ut personal för att kontrollera uppgifterna,” förklarar han.

Tack vare mer data och förbättrad överblick över elnätet via trådlös kommunikation från deras Kamstrup-mätare är det nu enkelt för Nord Energi Net att fakturera sina kunder korrekt. Peter Jensen tror att tekniken kommer att bli allt viktigare i framtiden.

“Vinsten för oss är att vi sparar både pengar och arbetstimmar. Vi kan spåra ampereförbrukning och anslutningskostnader och få mängder av data. Det finns aldrig något tvivel om något och vi upplever inte längre några tvister med kunderna eftersom vi kan erbjuda exakta data,” säger Peter Jensen.

Några höjdpunkter från Nord Energi Net

Den osynliga partnern

Elbolag är en leverantör du egentligen bara märker av när något går fel.

“Vårt jobb är att vara tillförlitliga. Vi försöker störa våra kunder så lite som möjligt. Därmed är det positivt att vi nu besvärar kunderna än mindre eftersom våra avläsningar är korrekta. Kunderna betalar enbart för vad de faktiskt förbrukar”, säger Peter Jensen.

Vi har stort sett inga klagomål eller tvister med kunderna längre, vilket gör att Nord Energi Net och Peter Jensen istället kan lägga sin tid och energi på att förbättra kundservicen för att bli ännu bättre i framtiden.

“Problemen har försvunnit nästan helt. Tidigare var kunderna tvungna att kontakta oss om de inte kunde betala sina räkningar. Nu kan vägleda våra kunder att optimera sin förbrukning”, säger han.

När tekniken möjliggör det, uppstår behovet

Framtiden för med sig många spännande möjligheter och utmaningar för Nord Energi Net och andra elbolag. Föreskrifterna blir mer ambitiösa, vilket gör att företag måste rapportera data var 15:e minut – fyra gånger så mycket data som i dagsläget. Kamstrups mätare är en del av lösningen.

“Mätarna för med sig många möjligheter. Jag tror att vi kommer att använda dem för nätverksanalys och för dimensionering av vårt nätverk i framtiden – och för att se om det finns platser som blir överbelastade, så vi kan agera innan felet uppstår istället för efter”, säger Peter Jensen.

Nord Energi Net har 2 600 mätare från Kamstrup i sina transformatorer. Detta gör det möjligt för dem att säkerställa att de inte missar någon förbrukning genom att jämföra den totala användningen vid transformatorn med varje kunds totala förbrukning. Detta har lett till några märkliga fynd.

“Vi har hittat fyra cannabislabb som använde vårt elnät, men som inte betalade för elen. Jag har ett fall på 7 000 euro kopplat till detta ärende, så mätarna betalar sig snabbt. Vi skulle inte ha hittat dem utan mätarna från Kamstrup vid våra transformatorer och vi planerar att använda dem ännu mer i framtiden, säger Peter Jensen.

Jensen har sett en hel del förändringar under de senaste 33 åren och kan se att ännu fler kommer i framtiden i och med ökad kunskap, korrekta data och teknologi som tillhandahåller intelligenta lösningar för elbolagen och kunderna.

“När tekniken möjliggör det, uppstår behovet. Idag kan vi ta emot data och övervaka många saker, men endast 5-10 % av datan används. I framtiden vill vi ha en systematisk överblick över laddningsstationer och värmepumpar som kan orsaka störningar i elnätet och vi vill jobba vidare med saker som spänning, maxeffekt och nollfel. Framtiden är kunskap,” säger Peter Jensen.

Om projektet

  • Mätpunkter: 100000
  • Lösning: Kamstrups smarta mätare
  • Fjärravläsning av mätare
  • Exakta data
  • Timbaserad översikt över elnätet

Du kanske också är intresserad av...