Värme
Den gröna övergången
Värmeförlust
Fjärrvärme

Postat den 4 juni 2021 av Steen Schelle Jensen

Framtidens fjärrvärme är databaserad

Digitalisering ger stora möjligheter för databaserat värdeskapande i hela värdekedjan, från produktion till byggnader och kunder.
Fjärrvärmebranschen är pressad av minskande intäkter i kombination med ökande konkurrens och komplexitet. Det gör att digitalisering blir en ännu starkare grund i de dagliga beslut bolagen måste fatta för att fortsätta vara attraktiva, konkurrenskraftiga och hållbara. Det finns stora möjligheter för databaserat värdeskapande i hela värdekedjan, från produktion till byggnader och kunder.

Databaserad leveranssäkerhet

Leveranssäkerhet handlar om mer än att bara dokumentera det du levererar. Tänk om du dessutom kunde mäta och optimera processen och flödet för att driva produktionen så optimalt som möjligt. Ett fjärrvärmebolags största kostnader ligger i produktionen så optimering av denna del av värdekedjan har således stor positiv inverkan.

Dansk forskning indikerar en årlig besparingspotential på tiotals miljoner kronor från optimering av framledningstemperatur. Resultaten baseras på en kombination av mätdata per timme och väderprognoser, istället för teoretiska överväganden eller simuleringar i hydrauliska ledningsmodeller. Digitaliseringen kan även stödja komplicerade beslut om underhåll och utbyggnad av ledningsnät, t.ex. digitala tvillingar baserade på högupplöst mätdata.

Transparens ökar kostnadseffektiviteten

Först och främst handlar förbättrad kostnadseffektivitet om att kunna se exakt var det finns möjligheter till optimering i ditt system – och att veta hur man agerar utifrån dessa insikter.

Smart mätning gör det möjligt för fjärrvärmeföretag att förenkla och effektivisera administration och processer för avläsning och hantering av mätdata. Genom att digitalisera systemdriften får du dessutom mer transparens i dina kostnader så att du kan prioritera dina optimeringsinsatser.

Den gröna omställningen kräver låga temperaturer

Låga temperaturer genererar besparingar från lägre värmeförluster i nätet. Lägre temperaturer är också en förutsättning för en kostnadseffektiv grön omställning eftersom det gör det möjligt att integrera fler förnybara energikällor, vilket påverkar kostnaderna avsevärt. Resultat från flera studier visar att förnybara energikällor och återvunnen värme är 6-7 gånger mer kostnadskänsliga än energikällor som bränns. Därmed genererar moderna fjärrvärmeföretag mycket större besparingar för varje grad de sänker sina temperaturer.

Det finns även avsevärda besparingar i att kunna hantera den ökade komplexiteten med flera värmekällor och fluktuerande produktion i ett energisystem där fjärrvärme ansluter olika sektorer. I slutändan handlar det om att ju mer data du har, desto bättre grund får du för att fatta rätt beslut.

Bli mer attraktiv för kunderna med hjälp av digitalisering

För att stärka fjärrvärmen som ett attraktivt alternativ för kunderna skulle man kunna inkludera affärsmodeller som bygger på mer värdeskapande erbjudanden eller tjänster, istället för enbart använd energi. Ett annat alternativ är att optimera prismodellen så att den reflekterar både den använda energin och den tillgängliga kapaciteten, för att säkerställa rättvisa och rimliga intäkter. Detta kräver att du full insikt i allt som sker i ditt system, så att du vet vilken potential du kan frigöra men också exakt vilka risker du tar.

Nästa steg skulle kunna vara affärsmodeller som kombinerar flexibiliteten i byggnader (t.ex. i relation till topputjämning) med produktionen, så att fjärrvärmeföretaget kontinuerligt kan balansera systemet över hela värdekedjan.

Det är dags att veta

Det kommer att bli allt mer komplext och sårbart att driva ett fjärrvärmesystem. Målet att producera, hantera och distribuera energi så effektivt som möjligt kvarstår – men effektivitet kräver transparens som du kan omvandla till värdefull kunskap, nödvändig för att fatta rätt beslut. Det gör att data från smarta mätare och digitalisering utgör grunden för att utnyttja fjärrvärmens fulla potential som en attraktiv och kostnadseffektiv värmekälla. Smart mätning är också hörnstenen i ett integrerat och verkligt intelligent energisystem.

Låt dig inspireras på kamstrup.com

Gå med i vår LinkedIngrupp.

Skribent


Relaterade blogginlägg