Vatten
Digitalisering
Den gröna övergången
Hållbarhet

Postat den 4 maj 2022 av Jacob Hansen

Kommunikationsteknologier för värme- och kylmätare

Lär dig mer om NB-IoT i jämförelse med andra mer mogna teknologier som t.ex. 4G (LTE)
Intelligenta lösningar för mätning ger insikter och verktyg som krävs för att göra hem, arbetsplatser, skolor, sjukhus och andra offentliga byggnader mer energieffektiva. I vår föregående artikel tittade vi närmare på NB-IoT som en av nyheterna inom intelligent mätning. Men hur står sig NB-IoT i jämförelse med andra mer mogna teknologier som t.ex. 4G (LTE)?

Gemensamt för NB-IoT och 4G

De två teknologierna har flera gemensamma funktioner som är intressanta för intelligent mätning.

  • Utmärkt täckning med hjälp av det befintliga mobilnätet, vilket betyder att data kan samlas in utan vare sig investering i eller ansvar för kommunikationsinfrastruktur.
  • Lämpliga för intelligenta värme- & kylmätare i stadsmiljö men även för landsbygd och svåråtkomliga platser där annan kommunikationsteknik inte räcker till.
  • Kan överföra tillräcklig mängd data för att användas för fakturering såväl som avancerade analyser.
  • Ingår i mobiloperatörernas långsiktiga 5G-strategi.

Skillnader mellan NB-IoT och 4G

Det finns också betydande skillnader mellan de två teknologierna. Nätanslutning eller batteridrift?

  • NB-IoT tillåter användning av batteri med tillräcklig livslängd medan 4G-tekniken är mer energikrävande och kräver nätanslutning.
  • 4G-tekniken är designad för att hantera krävande applikationer som musik och video. Det gör att den mobila 4G-infrastrukturen kan leverera data från dina mätare i “nära realtid”. Vanligtvis överförs data via 4G i 5, 15 eller 60 minuters intervaller.
  • Med NB-IoT sänds data vanligtvis varje timme från en nätansluten mätare och en gång varje dag i en batteridriven mätare.

Slutsats

Det finns en enorm efterfrågan på ökad energieffektivitet och en optimerad lösning för värme och kyla är nödvändig för att stödja den gröna omställningen. Mer frekvent data från distributionsnätet säkerställer att fjärrvärme/-kyla blir ännu mer hållbart, effektivt och lönsamt, konkurrenskraftigt och relevant i framtiden.

  • 4G har funnits länge jämfört med NB-IoT, och värderas fortfarande högt inom intelligent mätning eftersom den levererar stora mängder data i ”nära realtid” och finns på plats i de flesta länder. 4G är den bästa lösningen för de 20 % av mätarna som mäter 80 % av den överförda energin och där frekvent data är viktigt för att förbättra effektiviteten.
  • NB-IoT är nykomlingen i branschen med fokus på massiv IoT-utbyggnad och lång batterilivslängd. Detta faktum gör det mycket intressant inom fjärrvärme/-kyla. NB-IoT är den bästa lösningen för hushållsmätare – de 80 % av dina mätare som mäter 20 % av den distribuerade energin – där data fortfarande är värdefullt för den totala effektiviteten i ditt nät.

Båda teknologierna kommer att fortsätta följa nationella och europeiska lagar och förordningar men det viktigaste är att du väljer teknik efter dina nuvarande såväl som framtida verksamhetsbehov.

Låt dig inspireras på kamstrup.com


Skribent


Relaterade blogginlägg