Värme
Kommunikationsteknologier
Internet of things (IoT)

Postat den 18 februari 2022 av Jacob Hansen

Kommunikationsteknologier för värme- och kylmätare

NB-IoT optimerar det befintliga fjärrvärmenätet för högre effektivitet. Lär dig mer om denna smarta kommunikationsteknik nedan.

It’s time to know

Uppvärmning och kylning av byggnader och industrier står för 50 % av den totala energiförbrukningen i Europa och är de mest energiintensiva verksamheterna i vårt samhälle. Att uppfylla klimat- och effektivitets mål för uppvärmning och kylning kräver en hållbar strategi som kombinerar en ökad användning av förnybar energi, samtidigt som man säkerställer försörjningssäkerheten.

För att kunna optimera de befintliga fjärrvärmenäten för högre effektivitet och för att integrera ett växande antal fluktuerande värmekällor i distributionsnätet, krävs det exakt kunskap. Verklig kunskap baserad på pågående insikter i flöde, temperatur och den faktiska systemkapaciteten samt kunskap om hur du underhåller och utnyttjar tillgångarna på bästa möjliga sätt.

IoT eller inte IoT?

Kunskapen om effektivitet baseras ofta på data från fjärrvärme- och fjärrkylanäten, och frågan om trådlös kommunikationsteknik är en av de mest akuta frågorna som företag måste ta itu med under deras resa inom smart mätning.

Det finns flera alternativ, från välkända M-Bus-baserade protokoll till nya, upptrissade IoT-lösningar och alla följer nationella och europeiska lagar och förordningar, såsom MID, RED och EED. Men uppfyller de även dina affärsbehov?

Först bör du definiera dina affärsbehov - sedan välja teknologi

Vilka krav har du på batterilivslängd, datafrekvens och nätverkets räckvidd? Behöver du endast data som underlag till fakturering? Eller även för analys för att optimera verksamheten? Vill du ha fullständig kontroll över ditt kommunikationsnätverk? Eller föredrar du att överlåta ansvaret till konsulter?

Nedan hittar du en kort beskrivning av en framväxande teknologi på den svenska värme- och kylmarknaden - NB-IoT-teknologin.

Om NB-IoT

NB-IoT är punkt-till-punkt-kommunikationsteknik som utvecklats som en hörnsten i telekommunikationsföretagens strategier och använder den befintliga infrastrukturen i telekommunikationsföretagens antennplatser för mobil kommunikation (LTE). NB-IoT har optimerats för utmärkt täckning och relativt små datamängder, vilket gör teknologin till ett bra val för fjärravläsning av smarta mätare som installerats under marken, i källare och andra svåråtkomliga platser där andra typer av kommunikationsteknik har svårt att uppfylla kraven. Den utmärkta täckningen är bara en av fördelarna när du väljer NB-IoT som kommunikationsteknik. Andra fördelar inkluderar överföring av högupplösta tidsstämplade data per timme för t.ex. analysändamål. Det finns inget ansvar för infrastruktur eller investeringar för energibolaget och detta gör det enklare att driftsätta smarta mätare.


Skribent


Relaterade blogginlägg