OMNIGRID

Den digitala nätstationen

Ta nästa steg i evolutionen av smarta elnät

OMNIGRID ger insyn i lågspänningsnätet genom att övervaka nätstationer och expanderar på så sätt dina sensornätverk så att de inkluderar alla delar av lågspänningsnätet.

Detta get bättre övervakningskapacitet och gör det möjligt att driva verksamheten mer effektivt, göra smarta investeringar och minska underhållskostnader. Lägg även till en förbättrad nivå av felsökning i och med mer detaljerade nätverksdata. Omfattande rapportering med en OMNIGRID digital nätstation hjälper dig att säkerställa noggrann felsökning med hjälp av larm och ge tidiga indikationer på förändringar i belastningsmönster. 

Via en modul i en OMNIPOWER® CT-mätare, samlar, loggar och analyserar OMNIGRID data från olika källor och gör dem tillgängliga för analys och rapportering. Flera olika sensorer kan läggas till för att samla in ytterligare information från nätstationen (t.ex. temperatur- och dörrlarm). Det är även möjligt att ansluta ett multi-instrument (effektmätare) för mätning av vissa elkvalitetsparametrar. Detta ger försörjningsföretaget information om produktion, förbrukning och spänningsvariationer och gör det möjligt för dem att proaktivt informera kunderna om oregelbundenheter. Loggade data fungerar även som underlag för dokumentation för leverans enligt normer. 

Genom att återanvända den befintliga OMNIA®-infrastrukturen, head-end-systemet och MDM-systemet för kommunikation, datamodeller och säkerhet, är OMNIGRID en billig digital lösning för övervakning av nätstationer. Fjärruppladdning av fast programvara säkerställer att OMNIGRID alltid är uppdaterad.

Säg hej då till gissningar och välkomna databaserade förutsägelser

Får ut mer av OMNIGRID med analyser

Kombinera OMNIGRID med vårt analysverktyg Power Intelligence och börja basera din kapacitetsplanering på databaserade förutsägelser och ändra sättet som du utför förebyggande underhåll. Med hjälp av intelligent analys av data från dina OMNIGRID digitala nätstationer och hushåll samt intuitiv visualisering kan du se om en nätstation är överbelastad eller inte används till sin fullständiga kapacitet. Ytterligare fördelar inkluderar mer noggrann dimensionering av nya nätområden och möjligheten att fatta välgrundade beslut om när det är dags att ändra eller uppgradera befintliga transformatorer och kablar.

En del av plattformen OMNIA® för smarta elnät

OMNIGRID är en del av plattformen OMNIA® för smarta elnät. Det innebär en rad fördelar för försörjningsföretagen:

Data från hushållsmätare och nätstationer visas på ett ställe 

End-to-end-datasäkerhet enligt de högsta standarderna

Minskade investeringar i kommunikationsinfrastruktur - OMNIGRID kan använda det befintliga RF mesh-nätverket eller alternativt en direktansluten GPRS

Garanterad systemsupport för nya funktioner tack vare synkroniserad utveckling genom hela systemet

Data från hushållsmätare och nätstationer har samma tidsstämpel och kan korreleras för avancerad analys

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6