CSR

Socialt ansvar

Som internationell aktör på världsmarknaden för energi kommer vi att bidra till att skapa ett bättre samhälle och ha så liten inverkan på miljön som möjligt.

CSR-policy

Vi har tagit fram en CSR-policy (Corporate Social Responsibility) för att tydliggöra de etiska krav som vi förväntar oss att vi själva och våra partner ska uppfylla. Därför fungerar policyn även som riktlinjer vid undertecknande av interna och externa avtal.

UN Global Compact

Kamstrup anslöt sig till UN Global Compact i januari 2010. UN Global Compact är det största CSR-initiativet i världen. UN Global Compact uppmuntrar företag att anamma tio principer inom områdena för mänskliga rättigheter, arbete,

miljön och korruptionsbekämpning och att implementera dessa i praktiken.

Genom att gå med i UN Global Compact förbinder vi oss att dokumentera hur vi arbetar med socialt ansvar. Samtidigt tänker vi utforma en plan för hur vi kan bli ännu mer socialt ansvarstagande under kommande år.

För mer information, kontakta

Viggo Andersen, vice vd
Quality & Environment
tel: +45 89 93 11 68
Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.