Kamstrups smarte målerløsninger

Velkommen! Hos Kamstrup lager vi smarte målerløsninger for energi og vann. Fra intelligente målere og systemer for fjernavlesning til analyse og tjenester så leverer vi løsninger av høy kvalitet for forsyningsleverandører, eiendomsforvaltning og andre bedrifter som er avhengig av pålitelige forbruksdata.

Vi bryr oss like mye om målerdata som deg, og vi vil aldri stoppe å være begeistrede for å kunne hjelpe deg til å utnytte det fulle potensialet til de. Men nok om oss.

Kos deg.

Hva om målerne dine kunne høre de lekkasjene du ikke kan se?

Nå kan du la alle smarte vannmålere jobbe for deg, hjelpe deg til å finne lekkasjer og skape en uovertruffen åpenhet i distribusjonsnettet ditt. Som et finmasket nett med støyloggere vil dine flowIQ® 2200 vannmålere lytte til distribusjonsnettet og servicelinjene for å oppdage lekkasjer.

Mekaniske kontra ultralydbaserte målere

Det å kunne forstå de mange aspektene av hva det er som gjør en målerinvestering til en god investering er ikke enkelt. Men hvis du ser lengre enn den første store investeringen, så har du mye å vinne. Både med tanke på tidsbesparing, lavere kostnader og mindre energiforbruk. Vet du hvorfor det er på tide å si farvel til den mekaniske måleren, og heller ønske fordelene med smartmåling velkommen?

Heat Intelligence

Når du har en oversikt over hva som skjer under bakken...

Vil du kunne
- Lokalisere varmetapet
- Dokumentere leveringskvaliteten
- Overvåke belastning og kapasitet
- Identifiser hva det er som stresser nettverket

Få full oversikt over jordfeil

Finn årsaken til en jordfeil, pluss den nøyaktige plasseringen uten at du må forlate kontoret. Jordfeilmodulen visualiserer alle jordfeil etter størrelse, lengde, hyppighet m.m. Og naturligvis kan jordfeil som omfattes av REN-standarden også filtreres ut.