Varme
Fjernvarme
Digitalisering
Energieffektivitet

Ditt forsyningsnett
Din oversikt
Din verdi

Du har to muligheter

Enten ser du på din forsyningsvirksomhet og mister pusten med alle nye krav og utfordringer. Eller så ser du fantastiske muligheter for å skape ny verdi. Hos Kamstrup har vi bygget opp en strukturert og inspirerende plattform med muligheter slik at det skal være enkelt for deg å ta det neste steget mot en bærekraftig virksomhet. Igjennom smart måling og datainnsamling får du full oversikt over ditt forsyningsnettverk – og varig kunnskap som løfter din bedrift frem og opp.

Heat Intelligence - Når du vet hva som skjer under bakken…

Så kan du:

• Finne ut hvor du har varmetap
• Dokumentere leveringskvaliteten
• Holde oversikt over forbruk og kapasitet
• Identifisere hva som legger press på nettverket ditt

Introducing SCADA for district heating distribution

The value embedded in smart meter data is undeniable, but unlocking that value requires the right tools. Kamstrup’s new analytics platform, Heat Intelligence, is a direct result of our continuous investment in maximising the value our customers get from their data.

The business case for digitalised district heating

The decarbonisation of heating systems is no longer a question of ‘if’ but rather ‘how soon’. With increasing focus from all industry levels on the potential in district heating as the vehicle to make it happen, it is crucial to use current positive developments as stepping stones to making the digitalisation of district heating a reality.

We have looked at the business case of moving to remotely read meters and the potential for optimization.

Din verdi av data

I en forsyningsverden fylt med buzzwords og kompleksitet får du en oversikt og profitt. Vi har samlet ni konkrete punkter og råd slik at du kan få mer ut av dataene du får fra ditt forsyningsområde.

Överkalix kommune, Sverige Små forsyningselskaper kombinerer tradisjon og banebrytende ideer

”Vi er i en konstant optimeringsprosess, og i denne prosessen utgjør målingsløsningen vår grunnlaget for å skape resultater for forsyningsselskapet og for kundene våre."

– Kenneth Sköld, adm. dir. i Överkalix Värmeverk

Aarhus fjernvarmeanlegg (AVA), Danmark Nye muligheter med smartmåling

"Vi gjennomførte en vurdering før prosjektet, men allerede nå har resultatene overgått våre forventninger. Hvis vi fortsetter å se resultater av denne typen forventer jeg at vi har tjent inn investeringen før målernes forventede levetid på 16 år har kommet halvveis.

– Erik Brender, Prosjektleder hos AffaldVarme Aarhus

Assens vandværk og Assens fjernvarme, Danmark Driftsoptimering og forbedret kundeservice med fjernavlesning

"Nettverksavlesningen READy har skapt stor verdi for oss, på begge sider av målerne. Kundene får en mye bedre service og vi får svært mye mer data som vi kan bruke til å optimere nettverket vårt."

– Anne Lyndorff, teamleder, Assens vandværk

Aalborg Varme, Danmark Dansk forsyningsselskap digitaliserer fjernvarme

"I tillegg til bedre kundeservice på grunn av fjernavlesing, vil nøyaktige og hyppige data gi Aalborg Varme AS den nødvendige transparensen til å optimere forsyningsnettverket. I tillegg sikrer fleksibilitet at løsningen er både økonomisk attraktiv og fremtidssikker når det gjelder energieffektivitet og overgangen til fornybar energi. Jeg ser også fram til å utvikle det mangeårige samarbeidet mellom selskapene våre."

– Jesper Kjelds, Senior Vice President i Kamstrup

7 artikler om digitalisering og energieffektiv varmeforsyning

Digitalisering – oppskrytt eller viktig?

Den fortsatte utviklingen av fjernvarme kalles digitalisering av alt fra teknologier til
arbeidsflyt, og analyser for å hjelpe leverandørene i alle ledd. Men kan lovnaden
om en heldigital framtid virkelig levere?

Den nye energivirkeligheten

Utfordringene på energiområdet i dag krever smartere og mer
energieffektive byer som fokuserer på bærekraftig utnyttelse av ressursene.

Tid for å skifte fokus og heve listen

Integreringen av fornybar energi og overskuddsvarme krever smarte energisystemer
på tvers av energikilder. Et intelligent og integrert energisystem fokuserer på høy
energieffektivitet med det formålet å redusere energitapet.

Behovet for effektivitet

Gjennom å sikre høyere effektivitet og bedre utnyttelse av kapasiteten i
eksisterende nettverk, i stedet for å utvide og oppgradererørledningene,
kan forsyningsselskapene oppnå betydelige besparelser ved å utsette eller
helt unngå investeringer som vil binde opp kapital i mange år fremover.

Innsyn er avgjørende

Innsyn og oversikt er en forutsetning for høy energieffektivitet og selve
grunnlaget for det grønne skiftet. Innsyn og oversikt kan bare oppnås
gjennom de hyppige dataene som smartmåling gir.

Å engasjere sluttbrukeren

Smartmålingsteknologi gjør at forsyningsselskapene kan målrette innsatsen
mot uhensiktsmessig brukeratferd, og det gir forbrukerne mulighet til å ta
aktivt del i å sikre en energimessig bærekraftig fremtid.

Fremtidens fjernvarme

Banebrytende teknologi og økt digitalisering vil, sammen med de kunnskaper og ambisjoner
som finnes hos bransjens erfarne aktører, løfte fjernvarmen til det neste nivået.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6