Utgått produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Gå til dokumentasjon

Relaterte produkter ({{ totalProducts }})

Øk kunnskapen din om distribusjonsnettverket

En Kamstrup-løsning for distrikts- og seksjonsmåling som består av magnetisk induktive vannmålere (Siemens MAG8000) som er koblet til en READy Gateway kommunikasjonsenhet fra Kamstrup. Denne løsningen gir deg muligheten til å dele distribusjonsnettet ditt opp i seksjoner, og analysere vanntapet og nattforbruket m.m.

Kommunikasjon
Kommunikasjonsenheten inneholder den samme radioteknologien som målerne fra Kamstrup. Data sendes over et READy-nettverk sammen med forbruksdata og trykkmålinger fra vannverkets andre målere. Dataene er kontinuerlig tilgjengelig i READy Manager for videre behandling og analyse. Dataoverføringen kan skje så ofte som hvert 5. minutt for å sikre et tilstrekkelig datanivå for å støtte kontinuerlig optimering og feilsøking.

Høy kvalitet og nøyaktighet
En av de mange fordelene er at vannmåleren har den samme høye nøyaktigheten i hele levetiden. Et lavt startstrømningsnivå sørger for presise målinger selv når vannstrømningen er lav. Dette gjør at måleren, i tillegg til mye annet, også er egnet for analyse av nattforbruket.

Løsningen er konstruert for å stenge ute vann. Derfor er enheten egnet for montering i brønner som ofte blir fylt med vann.

Måleren er en statisk måler uten bevegelige deler, noe som gjør den svært motstandsdyktig mot sedimenter og partikler i vannet. Dette sikrer en lang levetid, høy nøyaktighet og presisjon.

Enkel fjernavlesning med READy

Distriktsmåleren avleses automatisk via READy-nettverket sammen med resten av målerne og sikrer derfor at du alltid har tilgang til oppdaterte data.

READy er en moderne og effektiv løsning for fjernavlesning av smarte målere. Med READy vil du få et enkelt oppsett, full fleksibilitet uten store investeringer og et nettverk som kan utvides i henhold til behovene dine.

Kundereferanser

Smart vannmåling er en intelligent løsning som forbedrer kundeforholdene dine og optimerer driften. Det handler om kvalitetsadministrasjon, beskyttelse av inntekter, ressurshåndtering og ikke-fakturert forbruk. Om å kunne ta de rette valgene og velge de rette investeringene.

Ta et dykk i vår kundeverden, og finn inspirasjon fra kollegaer som allerede har testet våre løsninger og fått fordel av egenskapene de tilbyr.

Finn lekkasjen

Ikke-fakturerbart forbruk er mange ting. Smartmåling hjelper deg med å identifisere og håndtere forskjellige typer vanntap, og det er et effektivt verktøy når du kjemper med å finne lekkasjen. Se våre filmer om koblingen mellom ikke-fakturert forbruk og smarte målesystemer, eller klikk deg inn for å lære mer.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6