Kamstrup styrker sin posisjon som leverandør av smartmåling ved å lansere en ny måler

23. august 2021

Ved å lansere den nye strømmåleren OMNIA® utvider selskapet produktporteføljen, slik at den nå også omfatter en målerplattform som helt og holdent er basert på mobil IoT. Dette er et naturlig supplement til den mesh-baserte målerplattformen OMNIPOWER RF.

Smartmåling basert på mobil IoT har vært en viktig trend gjennom mange år, og Kamstrup var blant de første leverandørene som tok teknologien i bruk. Nå har virkeligheten endelig hentet inn forhåpningene. Vi har nå nådd et nivå av teknologisk modenhet og utbredelse som gjør det mulig å utvikle målere som helt og holdent er basert på mobil IoT, og som det i tillegg er mulig å implementere i stor skala. For strømleverandørene betyr dette at det nå er mulig å dra nytte av de mange fordelene denne teknologien gir med hensyn til fleksibilitet, kapasitet og kostnadsstruktur.

e-måleren OMNIA®, som har integrert og automatisk omkobling mellom ulike typer mobile IoT-teknologier, er et solid supplement til løsningen som helhet. Strømleverandørene har nå full fleksibilitet men hensyn til valg av kommunikasjonsteknologi. «Det å kunne komme ulike behov i møte er viktig for oss. Med dette tilskuddet til målerporteføljen vår er det nå opp til kundene våre om de ønsker å slenge seg med på ‘tingenes internett’ med en gang, eller om de heller ønsker å holde seg til den velprøvde RF-løsningen og ta overgangen gradvis. Begge deler har sine fordeler, så egentlig avhenger det bare av den enkelte leverandørens behov», sier Product Manager Mikkel Winther Johansen.

Strømmåleren OMNIA® kommer naturligvis til å bli produsert i Kamstrups automatiserte fabrikk i Danmark, slik vi kan være sikre på at kvaliteten og leveringstryggheten holder samme nivå som OMNIA®-målerne er kjente for.

Fra data til kunnskap

Ved å omsette data fra smartmålere til praktisk kunnskap har Kamstrups løsninger gjort strømleverandørene i stand til å håndtere utfordringene økt elektrifisering og stadig mer desentralisert strømproduksjon har medført. Dette har gitt dem bedre effektivitet og bidratt til mer bærekraftig bruk av energikilder.

Den nye strømmåleren OMNIA® er konstruert med fleksibilitet og framtidskompatibilitet i tankene og er en hjørnestein i Kamstrups løsning. Med uovertruffent måleområde og effektiv måling av frekvensområdet, for eksempel av harmonisk innhold, muliggjør den avansert analyse og optimalisering av nettet.

Verdi på lang sikt er nøkkelen

e-måleren OMNIA® er en langsiktig investering for leverandøren. Den har støtte for framtidige fastvareoppdateringer og fleksibiliteten som trengs til ennå uavklarte bruksbehov i hele levetiden, f.eks. Edge-teknologi. Denne typen nyvinninger er en viktig del av Kamstrups ambisjon om være en partner som bidrar til verdiskaping i energibransjen på lang sikt.

«Kontinuerlig innovasjon bidrar til at kundene våre drar nytte av å investere i smartmålere, også på lang sikt. Det er mye som kan skje i løpet av levetiden til en smartmålerløsning. Ved kontinuerlig å innlemme ny teknologi og nye standarder sikrer vi at løsningen de kjøper, beholder sin relevans og bidrar til å redusere risiko gjennom mange år», sier Mikkel.